Loading...

Camera de Comerț și Industrie Brașov este cea mai mare organizație de susținere și promovare a afacerilor din Brașov și reprezintă Vocea Mediului de Afaceri Brașovean.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este o organizație de tip asociativ, autonomă, neguvernamentală, de interes public și utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridica, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri brașovene în raport cu autoritățile publice și cu organismele din țară și din străinătate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov - organizație reprezentativă și consultativă

  • Reprezintă și susține interesele profesionale ale comercianților față de organele guvernamentale locale și centrale, alte organisme și instituții
  • Sprijină interesele comercianților români în raporturile cu organisme specializate din străinătate
  • Propune organelor de drept promovarea unor acte normative în interesul comerțului.
  • FlexSlider image
  • tradex

Istoric

Misiunea, scopul și obiectivele CCI Brașov

Misiunea CCI Brașov, ca parte integrantă a comunității brașovene, este de a fi principalul promotor al dezvoltării economice locale, regionale și naționale, urmărind să devină un pol partenerial - consultativ, prin furnizarea de servicii specializate și profesionale, actualilor și viitorilor comercianți, într-o manieră competentă, echitabilă și eficientă.

Scopul CCI Brașov este de a contribui la dezvoltarea unui mediu de afaceri favorabil comercianților, de a sprijini membrii în raporturile cu autoritățile publice locale și centrale și cu organismele specializate.

citește mai mult...

Organizare

Membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov


în ințelesul Statutului Camerei aprobat în Adunarea Generală Ordinara a Membrilor CCI Brașov din data de 21.04.2011

Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea

Camera de Comert si Industrie Brasov in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Tara Barsei” Brasov, organizeaza in perioada 27 - 28 aprilie 2017 o sesiune de instruire pe probleme de PSI.

In cadrul instruirii, oficiali ai ISU Brasov precum si experti specializati pe probleme de PSI vor prezenta atat aspectele legale cat si exemple practice concrete referitoare la modul de aplicare a modificarilor legislative recente, pentru a cunoaste masurile din domeniul PSI care trebuie luate pentru indeplinirea conditiilor minime de securitate la incendiu, in vederea evitarii oricarui incident.
Vor fi analizate principalele acte normative privind apararea impotriva incendiilor, printre care amintim:
- HOTARAREA nr. 915 din 3 noiembrie 2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor sau amenajarilor determinate de incalcarea grava a cerintei de securitate la incendiu.
- HG nr. 571/2016 - aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu
- Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civila
- Ordonanta nr. 17/2016 privind obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu pana la data de 30 iunie 2017.
-Normativul de Siguranta la foc, indicativ P 118-99
-Normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor - Instalatii de stingere, indicativ P118/2
-Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor- Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare, indicativ P118/3
Instruirea va avea loc in zilele de 27 si 28 aprilie 2017, la sediul CCI Brasov, intre orele 14.00-18.00.


Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon:
0268-547080, e-mail: adrian.rogoz@ccibv.ro


DIRECTOR GENERAL,                                                                                                     ȘEF DEPARTAMENT
                                                                                                                                   FORMARE PROFESIONALĂ,
Cosmin ROȘIA MICU                                                                                                              Daniela GIOL