Loading...
  • tradex

far-58022fcca6

Obiectiv general - dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii in mediul rural, în regiunile de dezvoltare Bucuresti-Ilfov, Centru si Sud Vest-Oltenia, prin corelarea educatiei si învãtarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru persoanele aflate în cautarea unui loc de muncã.

Servicii oferite în cadrul proiectului: informare si consiliere profesionala, Cursuri de formare profesionalã:in domeniul informatic, in domeniul antreprenorial; Consiliere si asistentã pentru începerea unei afaceri au activitati independente (54 ore/persoanã): Sprijin financiar pentru înfiintarea societatii

Comunicat finalizare proiect