Loading...
  • tradex

IPL 1 01

Obiectivul general al proiectului il constituie asigurarea formãrii profesionale pentru angajatii uneia dintre cele mai importante industrii locale - cea a prelucrãrii lemnului.

Servicii oferite în cadrul proiectului
- sprijinirea în vederea participãrii angajatilor la cursuri de calificare pentru angajati din industria de prelucrare a lemnului precum si a serviciilor de consiliere în carierã;
- cresterea si dezvoltarea capacitatii de adaptare a capitalului social uman din judet la noile cerinte de pe piata muncii;
- cresterea gradului de informare si constientizare a salariatilor privind existenta oportunitatilor de formare profesionalã continuã.