Loading...
  • tradex

succes-idviz

Camera de Comerț și Industrie Brașov în calitate de partener anunță demararea proiectului “O ȘANSĂ PENTRU SUCCES ÎN AFACERI” - ID 150295, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 3 “Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenție 3.1 “Promovarea culturii antreprenoriale”.

Proiectul SUCCES este implementat în cadrul unui parteneriat format din Camera de Comerț și Industrie a județului Neamț, Camera de Comerț și Industrie Brasov și societatea Innova Project Consulting SRL București, pe o perioadă de 10 luni, cuprinsă între 06 februarie 2015 - 05 decembrie 2015 și se deruleaza la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui) și al Regiunii de Dezvoltare Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu).

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ratei de ocupare în Regiunile de Dezvoltare Nord-Est și Centru prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 480 de persoane cu vârsta peste 18 ani și subvenționarea cu cca. 15.000 euro a 48 de planuri de afaceri prin schema de ajutor de minimis “Sprijin pentru Antreprenori”.

Grupul țintă al proiectului vizează un număr de 480 de persoane, cu vârsta peste 18 ani, care doresc să inițieze o activitate independentă; dintre acestea 50% sunt persoane aparținând categoriei de vârstă 18 - 25 de ani, înmatriculați în învățământul superior.

Prin proiect se urmărește atingerea următoarelor obiective:

  • creșterea ratei de ocupare prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 480 de persoane cu vârsta peste 18 ani și subvenționarea a 48 de planuri de afaceri prin schema de ajutor de minimis “Sprijin pentru Antreprenori”;
  • inființarea și dezvoltarea a 4 centre de sprijin pentru inițierea afacerilor pentru promovarea spriritului antreprenorial la nivelul celor două regiuni, care vor acorda asistență celor 48 de întreprinderi subvenționate în cadrul schemei de ajutor de minimis, dar și înființarea altor 6 noi întreprinderi până la sfârșitul proiectului;
  • 48 de întreprinderi înființate și subvenționate, cu cca 15.000 EURO fiecare, 96 de noi locuri de muncă create (câte două locuri de muncă pentru fiecare întreprindere înființată).

Scopul final al proiectului este ca prin educație nonformală antreprenorială la nivelul regiunilor de interes, bazată pe inovare si transfer tehnologic să crească abilitatea persoanelor de a materializa ideile de afaceri, acest fapt realizându-se prin promovarea culturii antreprenoriale bazate pe inovare, susținerea și sprijinirea noilor afaceri inființate, fapt ce va contribui la atingerea obiectivului general al proiectului.

Informații suplimentare despre proiectul “O ȘANSĂ PENTRU SUCCES ÎN AFACERI” - ID 150295 se pot obține la: Camera de Comerț și Industrie Brașov, B-dul. M. Kogălniceanu Nr.18-20, bl.1K, 500173 Braşov, tel: 0268/54.70.84, 0268/54.70.82, fax: 0268/54.70.86, e-mail: ccibv@ccibv.ro, Daniel Gabor - Manager de proiect, dan.gabor@ccibv.ro sau pe pagina proiectului http://antreprenoriatdesucces.ro/


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3: ”Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 ”Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: „O ȘANSĂ PENTRU SUCCES ÎN AFACERI - SUCCES”
Contract nr. POSDRU/176/3.1/S/150295


 succes-parteneri