Loading...
  • tradex

succes-idviz

1. Institutia organizatoare: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BRAȘOV, cu sediul în municipiul Brasov, b-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 18-20, bl. 1K, sc. C-D, judeţul Braşov, CUI RO4443167, telefon 0268/547082 si 0268/547086, fax 0268/547656, e-mail: ccibv@ccibv.ro, web:www.ccibv.ro, în calitate de partener 1 al proiectului cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, "O sansa pentru Succes in Afaceri - SUCCES" – POSDRU/176/3.1/S/150295.

 2. Domeniile pentru care se acordă finanţarea nerambursabilă:

  • Turism și ecoturism - Codurile CAEN - 5510, 5520, 5530, 5590, 7911, 7912, 7990
  • Textile și pielărie - Codurile CAEN – 1310, 1320, 1330, 1391, 1392, 1393, 1395, 1396, 1399, 1411, 1412, 1413, 1414, 1419, 1420, 1431, 1439, 1511, 1512, 1520, 4616, 4624, 4641, 4642, 4751, 4771, 4772, 4782, 9523, 9601
  • Lemn și mobilă - Codurile CAEN – 1610, 1621, 1622, 1623, 1624, 1629, 3101, 3102, 3103, 3109, 4332, 4613, 4647, 4665, 4673, 4759, 9524,
  • Industrii creative - Codurile CAEN – 2341, 2349, 3212, 3213, 3220, 3230, 3240, 3299, 5811, 5813, 5814, 5819, 5821, 5911, 5912, 5913, 5914, 5920, 6010, 6020, 7111, 7112, 7220, 7311, 7312, 7320, 7410, 7420, 7430, 8130, 9001, 9002, 9003, 9321, 9329, 9525
  • Industria auto și componente - Codurile CAEN – 2211, 2812, 2813, 2814, 2815, 2822, 2910, 2920, 2931, 2932, 3020, 3312, 3314, 3317, 3319, 4511, 4520, 4531, 4532, 4540
  • Tehnologia informațiilor și telecomunicații - Codurile CAEN – 2611, 2612, 2620, 2630, 2651, 2731, 2732, 2733, 2823, 4651, 4652, 4666, 4741, 4742, 5829, 6110, 6120, 6130, 6190, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6399, 9511, 9512
  • Sănătate și produse farmaceutice - Codurile CAEN – 2110, 2120, 2660, 3250, 4646, 4773, 4774, 7500, 8610, 8621, 8622, 8623, 8690, 8710, 8720, 8730
  • Energie și management de mediu - Codurile CAEN - 2712, 2711, 2811, 3600, 3700, 3811, 3812, 3821, 3822, 3831, 3832, 3900
  • Bioeconomie, biofarmaceutică și biotehnologii - Codurile CAEN – 7211, 7219

3. Suma disponibilă pentru ajutorul de minimis acordat de instituția finanţatoare:

Suma disponibilă pentru finanțare este de 1.620.000 lei. Din aceasta sumă vor trebui finanțate minim 24 planuri de afaceri.
Valoarea maximă a finanțării pentru un proiect este de 67.500 lei.
Valoarea maximă acordată prin această schemă de minimis este de cel mult 98% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului. Diferenţa trebuie să fie asigurată din sursele proprii ale solicitantului. Fiecare solicitant trebuie să contribuie cu un aport propriu de cel puţin 2% din costurile totale eligibile ale proiectului, sumă ce va fi identificată în contul deschis special pentru proiect. Contribuţia financiară proprie a solicitantului se va verifica odată cu întocmirea raportului final al proiectului. Contribuţia în natură nu este eligibilă.

4.Localizare

Proiectele trebuie să fie implementare in Regiunea de dezvoltare Centru, în județele Alba, Brașov, Sibiu, Mureș, Covasna și Harghita.

5. Eligibilitatea aplicanţilor

Pentru a fi eligibili la accesarea ajutorului de minimis, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- persoane fizice;
- vârsta peste 18 ani;și/sau au vârsta cuprinsă între 18-25 ani, înmatriculate în învatământul superior;
- au domiciliul sau reședinta (viza flotant) în județele: Alba, Brașov, Sibiu, Mureș, Covasna și Harghita;
- nu au fost supuse unei condamnări de tip res judicată în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale și nu au fost condamnate de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
- nu furnizează informaţii false;
- se angajează să înfiinteze o întreprindere, în cazul în care ideea de afacere va fi selectată, care va fi direct responsabilă de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru planul de afaceri propus a fi finanţat;
- prezintă un plan de afaceri completat, într-unul din domeniile prevăzute în criteriile de evaluare;
- completează o cerere de înscriere.

6. Criterii de selecție
Selecția planurilor de afaceri se vaface conform capitolului " Criterii de Evaluare si Selectie" din metodologia de concurs publicată pe site-ul proiectului www.antreprenoriatdesucces.ro.

7. Unde şi cum se depun cererile de finanţare

Documentele de eligibilitate ale proiectului pot fi trimise prin postă sau direct la sediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, b-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 18-20, bl. 1K, sc. C-D.

8. Termenul limită pentru depunerea plarilor de afaceri este 25 mai 2015, ora 16.

9. Informaţii suplimentare

Informaţiile suplimentare se pot obţine la sediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov sau de pe site-ul proiectului http://antreprenoriatdesucces.ro/

 


Investește în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 3: ”Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 ”Promovarea culturii antreprenoriale”
Titlul proiectului: „O ȘANSĂ PENTRU SUCCES ÎN AFACERI - SUCCES”
Contract nr. POSDRU/176/3.1/S/150295


 succes-parteneri