Loading...
  • tradex

Calendar de evenimente

Luna precedentă Ziua precedentă Ziua următoare Luna viitoare
Lună Săptămână Astăzi Caută Sari la luna
Încep înscrierile la 2 cursuri
De Joi, 24 Noiembrie 2016 -  10:00
Până Luni, 12 Decembrie 2016 - 17:00
Contact carmen.mitran@ccibv.ro

Departamentul Formare profesională primeşte înscrieri până în data de 12 decembrie 2016 la următoarele cursuri:

TEHNICIAN PROIECTANT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI- data inceperii 07.12.2016

Absolvenţii acestui curs pot ocupa un post în cadrul administraţiei locale sau în firme de specialitate cu atribuţii în urbanism, amenajarea teritoriului şi administraţie publică a lucrărilor de construcţii.
Competenţele dobândite la absolvirea cursului se referă la:
- Întocmirea documentaţiilor şi avizelor necesare executării lucrărilor de construcţii
- Urmărirea aplicării legislaţiei şi a avizelor eliberate
- Administrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul
- Analizarea şi interpretarea desenelor de urbanism
- Conceperea soluţiilor la nivelul detaliilor specifice
- Efectuarea de relevee ale situaţiei existente
- Identificarea şi înregistrarea datelor referitoare la clădiri
- Integrarea datelor şi prezentarea de soluţii în baza legislaţiei şi a normativelor în vigoare

EVALUATOR IN SISTEMUL FORMARII PROFESIONALE CONTINUE- data inceperii 12.12.2016
Se adresează specialiştilor care doresc să participe la procesul de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe cale formală/informală, furnizorilor autorizaţi de formare profesională a adulţilor, Centrelor de Evaluare a competenţelor profesionale, specialiştilor implicaţi în proiectarea de standarde ocupaţionale, membrilor Comitetelor Sectoriale ale CNFPA, specialiştilor implicaţi în alinierea calificărilor din România la Cadrul European al Calificărilor şi aplicarea ECVET.
Competenţe modul I Evaluarea competenţelor profesionale
Elaborarea instrumentelor de evaluare; Verificarea instrumentelor de evaluare; Efectuarea evaluării; Luarea deciziei privind competențele candidatului pentru procesul de evaluare; Planificarea și organizarea procesului de evaluare; Înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării.
Competenţe modul II Verificarea internă si externă a proceselor de evaluare
Întocmirea documentaţiei necesare autorizării centrelor de evaluare; Evaluarea îndeplinirii criteriilor de autorizare; Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de desfăşurare a programului de formare profesională (PFP); Aplicarea cerinţelor de asigurare a calităţii în formarea profesională continuă(FPC); Verificarea transpunerii standardului ocupaţional/ standardului de pregătire profesională în programa de pregătire;

Cursurile sunt autorizate de către A.N.C. şi se finalizează cu certificate recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale.

Locatie sediul CCI Brașov