Loading...
  • tradex

Calendar de evenimente

Luna precedentă Ziua precedentă Ziua următoare Luna viitoare
Lună Săptămână Astăzi Caută Sari la luna
Publicări în Monitorul Oficial
De Marți, 14 Ianuarie 2020 -  10:00
Până Vineri, 14 Februarie 2020 - 18:00
Contact simona.ordace@ccibv.ro

Prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov, colaborator al Regiei Autonome Monitorul Oficial, aveți posibilitatea de a publica, simplu și rapid, în Monitorul Oficial următoarele:

1. CONCURSURI - în conformitate cu dispozițiile prevederile H.G. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare (funcții publice vacante, posturi contractuale vacante)
Atenție! Publicarea anunțurilor se face doar pentru personalul din sectorul bugetar.

2. PIERDERI – doar pentru persoane juridice (certificat de înregistrare fiscală, licenţe de transport, licenţe de funcţionare a societăţilor de pază, licenţe de export, autorizaţia şcolii de conducere auto, autorizaţia CSA, ciocane silvice, dispozitive de marcat material lemnos, ştampile, sigilii şi matriţe timbru sec pe care se imprimă stema României, sigiliul de identificare a tehnicianului de service, legitimaţia tehnicianului de service, act de naţionalitate al navei).

3. CONVOCĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR (ordinare și extraordinare)- în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicarea convocării adunării generale a acționarilor (A.G.A.) societăților comerciale trebuie realizată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ședinței.
Atenție! Publicarea convocării A.G.A. se face doar pentru S.A.-uri.

4. RAPORT DE ACTIVITATE ŞI EXTRAS SITUAŢIE FINANCIARĂ - se publică raportul de activitate, precum şi extrasul situaţiilor financiare anuale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică. La elaborarea extrasului situaţiilor financiare anuale, trebuie respectate prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 62/14.01.2009!
Atenție! Extrasul situaţiilor financiare anuale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică se publică doar în cazul unei cifre de afaceri mai mari de 10 milioane lei noi.

5. SITUAȚII FINANCIARE - Anunţ întocmit în baza art. 185, alin 4 din Legea nr. 31 / 1990.
Atenție! Anunțul se publică de către societățile comerciale a căror cifră anuală de afaceri este de peste 10 milioane lei.

6. ANULARE BILET LA ORDIN – sentințe ale instanţelor judecătoreşti.

Persoană de contact: d-na Ordace Simona Cristina, 0725/559912, e-mail: simona.ordace@ccibv.ro

Locatie sediul CCI Brașov