Loading...
  • tradex

Calendar de evenimente

Luna precedentă Ziua precedentă Ziua următoare Luna viitoare
Lună Săptămână Astăzi Caută Sari la luna
Programul Național de digitalizare a microîntreprinderilor și IMM-urilor, în consultare publică
De Vineri, 31 Iulie 2020 -  10:00
Până Luni, 10 August 2020 - 18:00

Camera de Comerţ şi Industrie Braşov anunţă lansarea spre consultare a Proiectului de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.

Obiectivul Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii este creșterea competitivității IMM-urilor din România prin:
• dezvoltarea unor produse/servicii/aplicații inovative din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) care să vină în sprijinul IMM-urilor și autorităților publice, urmărindu-se finanțarea unor produse/servicii/aplicații TIC inovative care să asigure trecerea de la producția prin externalizare (outsourcing) la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborarea între membrii din cadrul unui cluster din industria TIC sau între aceștia și membrii altor clustere, pentru asigurarea unui acces rapid și facil la implementarea produselor IT inovative obținute;
• acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii din alte sectoare de activitate decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltate ale României, în vederea creșterii competitivității IMM și dinamizării sectorului TIC - acest obiectiv se implementează încheierea de contracte de finanțare între Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) și beneficiarii de ajutor de minimis.

Conform actului normativ, valoarea programului este de 726 milioane lei, echivalentul a 150 milioane euro, la cursul InforEuro din luna iulie 2020, din care contribuția Uniunii Europene (UE) este de 617,1 milioane lei, echivalentul a 127, 5 milioane euro, corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 108,9 milioane lei, echivalentul a 22,5 milioane euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%. Valoarea poate fi suplimentată prin utilizarea mecanismului supracontractării.

Activitățile eligibile sunt:
• Activități pentru dezvoltarea de produse inovative în domeniul TIC
• Activități de digitalizare a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, altele decât cele care au ca obiect principal de activitate TIC.

Beneficiari eligibili:
• Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC
• Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
• Consorții formate din entitățile definite mai sus și întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România.

Pentru proiectele care vizează acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizare din alte sectoare de activitate decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltate ale României, solicitanți eligibili sunt Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR). Beneficiarii finali ai ajutorului de minimis sunt microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii cu obiect principal de activitate altul decât tehnologia informațiilor și comunicațiilor.

Proiectul de HG este în consultare publică pentru o perioadă de 10 zile calendaristice de la publicarea acestuia (n.r. 28 iulie).
Propunerile și observațiile pot fi transmise la adresa de e-mail: acte.normative@fonduri-ue.ro sau prin formularul online disponibil pe site-ul MFE.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 18 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departament Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084

Locatie sediul CCI Brașov