Loading...
  • tradex

Calendar de evenimente

Luna precedentă Ziua precedentă Ziua următoare Luna viitoare
Lună Săptămână Astăzi Caută Sari la luna
Măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare
De Vineri, 31 Iulie 2020 -  10:00
Până Luni, 31 August 2020 - 18:00

Camera de Comerț și industrie Brașov vă informează cu privire la Măsurile de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare în Municipiul Brașov, hotărâte de Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Brașov în data de 30.07.2020.

Având în vedere propunerile formulate prin Hotărârea nr.37 din 28.07.2020 privind stabilirarea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare, a Comitetului Național pentru Situații de Urgență și a Hotărârii nr.18 din 29.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spațiilor/activităților unde există un risc crescut de infectare, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brașov,
ținând cont de prevederile art.7, cap.III, lit.a) din Regulamentul de organizare și funcționare C.LS.U, prevederile art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare al C.LS.U., în temeiul prevederilor art.24, lit.b) din O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Brașov
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Începând cu data de 01.08.2020 orele 06,00, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în Municipiul Brașov, pe arterele pietonale intens frecventate și în alte zone aglomerate, astfel:
- str. Republicii și Piața Sfatului, de Luni până Vineri, între orele 12,00- 23,00, iar Sâmbăta și Duminica între orele 10,00 - 23,00
- stațiile RATBV
- autogări
- stațiile CFR
- zonele de îmbarcare și debarcare pentru transport pe cablu
- Grădina Zoologică
- toate piețele agroalimentare și târgurile.
(2) Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

Art.2 Primăria Municipiului Brașov va demara o campanie de informaare prin intermediul mass media locală, pentru reducerea interacțiunii sociale la vinelul tuturor instutuțiilor din subordinea Consiliului local, prin promovarea folosirii mijloacelor electronice, pentru comunicarea, soluționarea și relaționarea cu cetățenii.


HOTARÂREA NR.18 DIN 29.07.2020

Art. 1 Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție pentru toate persoanele prezente în piețele agroalimentare, permanente sau temporare, închise sau deschise, precum și în spațiile de tipul târgurilor de animale sau de produse tradiționale, bâlciuri etc. de pe teritoriul județului Brașov, începând cu data de 01.08.2020, orele 06,00.

Art.2 Se instituie purtării măștii de protecție la toate evenimentele, de orice natură, unde sunt create condiții de aglomerare de persoane, pe raza județului Brașov, desfășurare atât în interior, cât și în exterior, începând cu data de 01.08.2020, orele 06.00.

Art. 3 Se instituie purtării măștii de protecție pe toate arterele pietonale intens frecventate, precum și în alte zone aglomerate, începând cu data de 01.08.2020, orele 06,00.

Art. 4 (1) Comitetele Locale de Situații de Urgență (CLSU) vor stabili prin hotărâri proprii, adoptate până la data de 01.08.2020, arterele pietonale și celelalte zone intens frecventate de persoane de pe raza fiecărei unități administrativ teritoriale, unde va fi instituită obligativitatea purtării măștii de protecție.
(2) Arterele pietonale și celelalte zone intens frecventate de către populaței vor fi semnalizate corespunzator și aduse la cunoștința populației prin orice mijloace de informare, prin grija autorităților publice locale.

Art.5 Sunt exceptați de la obligativitatea purtării măștii de protecție copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

Art.6 Sancțiunile pentru nerespectarea prezentei hotărâri vor fi aplicate în conformitate cu legislația în vigoare.