Loading...
  • tradex

Ce vă oferim ?


În cei peste 25 ani de la reînființare, prin departamentele specializate, Camera de Comerț și Industrie Brașov oferă membrilor săi precum și comunității de afaceri brașovene acces la informații de afaceri, asistență și consultanță în afaceri, formare profesională, organizare de evenimente de afaceri și parteneriate internaționale.

Detalii

Consultanță

Detalii

Asistență

Detalii

Formare profesională

Detalii

Curtea de Arbitraj Comercial

Detalii

Documente necesare pentru operațiuni de export-import

Detalii

Documente la solicitarea comercianților

Detalii

Promovare internet

Detalii

Servicii INFOTEH

Detalii

Aviz de forta majora COVID-19

Afacerea dumneavoastră


este importantă pentru noi

Asistență

Asistență

Vă asistăm în procesul de înființare a firmei dvs. și de modificare a actelor constitutive

Formare

Formare

Vă oferim o gamă largă de cursuri de inițiere, specializare și perfecționare.

Sprijin

Sprijin

Vă sprijinim în afacerea dvs. prin elaborarea de proiecte de finanțare, planuri de afaceri, studii de fezabilitate și de marketing.

Promovare

Promovare

Vă promovăm afacerea prin organizarea de evenimente, de prezentări și prin servicii specifice media.

Cursul Agent de turism - ghid organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, oferă celor interesați posibilitatea de a se califica și apoi de a profesa în domeniul turismului într-o profesie ofertantă, flexibilă şi interesantă iar celor care au deja experienţă în acest domeniu, completarea cunoştinţelor şi abilităţilor precum și recunoaşterea legală a calificării lor. AGENT DE TURISM- GHID –calificare 

Durata: - 1080 ore
Condiţii de acces: studii medii

Din tematica cursului:

• Prospectarea pieţei turistice;
• Conceperea şi promovarea pachetelor turistice;
• Rezervarea şi ticketingul;
• Relaţia dintre agentul de turism şi ghidul de turism;
• Tehnici eficiente de negociere în afaceri;
• Realizarea bazelor de date în activitatea de turism;
• Noţiuni esenţiale de comunicare într-o limbă străină.

Beneficii: Ghid de turism, agent de turism specializat, specialist outgoing şi incoming, corporate & events sunt doar câteva job-uri la care se poate accede după finalizarea cursului, iar abilităţile şi competenţele de comunicare, prezentare şi organizare pe care le dobândesc absolvenţii sunt valorizate în multe alte domenii bazate pe interacţiunea cu publicul, clienţii şi organizarea de activităţi în care sunt implicaţi turiștii.

Certificatul de absolvire este recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vărstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Relaţii suplimentare şi înscrieri la sediul CCI Braşov – Direcţia Invăţământ Formare Profesională tel.0268.547.080 - int 135; 0268.547.084 - int 135 sau 0728.137.725 - dna Lăcătuș Manuela - Consultant Formare Profesională.

DIRECTOR GENERAL,
Cosmin ROȘIA MICU

ȘEF D.F.P., - Daniela GIOL