Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 06.06.2024 – 12.06.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 06.06.2024 – 12.06.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 06.06.2024 – 12.06.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 06.06.2024 – 12.06.2024

● Hotărâre 598 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (M.O. nr. 529/06.06.2024)
 
● Ordin nr. 231 emis de M.A.D.R. pentru modificarea unor acte normative în domeniul agriculturii (M.O. nr. 529/06.06.2024)
 
● Ordin nr. 1.153   emis de pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecție a mediului de către operatorii economici cu activitate industrială (M.O. nr. 531/07.06.2024)
 
● Ordin nr. 1.248 emis de  M.M.A.P. privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară (M.O. nr. 531/07.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 58 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.O. nr. 533/07.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 59 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și alte măsuri fiscale (M.O. nr. 534/07.06.2024)
 
● Lege nr. 180 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2024 pentru modificarea art. 351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014—2020 (M.O. nr. 538/10.06.2024)
 
● Ordin nr. 981 emis de M.F. cu privire la înregistrarea în contabilitate a unor impozite (M.O. nr. 539/10.06.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane