Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.05.2023 – 16.05.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.05.2023 – 16.05.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.05.2023 – 16.05.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

10.05.2023 – 16.05.2023

O.U.G. nr. 33  privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (M.O. nr. 410/12.05.2023)
 
Ordin nr. 455 emis de Consiliul Concurenței pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura de urmat pentru adoptarea de măsuri interimare, potrivit prevederilor art. 31 alin. (9) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale (M.O. nr. 412/15.05.2023)
 
Ordin nr. 188 emis de M.A.D.R. privind modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în domeniul agriculturii (M.O. nr. 416/15.05.2023)
 
Ordin nr. 456 emis de Consiliul Concurenței pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare și sancționare a practicilor de concurență neloială (M.O. nr. 433/15.05.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane