Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 19.06.2024 – 25.06.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 19.06.2024 – 25.06.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 19.06.2024 – 25.06.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 19.06.2024 – 25.06.2024

● Ordin nr. 1494 emis de M.E.A.T. privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 181/2023 (M.O. nr. 573/19.06.2024)
 
● Legea nr 192 pentru completarea alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 576/20.06.2024)
 
● Ordin nr. 249 emis de M.A.D.R. pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole” (M.O. nr. 576/20.06.2024)
 
● Ordin nr. 250 emis de M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” (M.O. nr. 576/20.06.2024)
 
● Ordin nr. 248 emis de M.A.D.R. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.353/2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală„(M.O. nr. 577/20.06.2024)
 
● Ordin nr. 3607 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative (M.O. nr. 579/21.06.2024)
 
● Ordin nr. 20852 emis de M.C.I.D. privind modificarea Schemei de ajutor de stat „Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicaţii prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe”, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României 2021 – 2026, pilonul II, componenta 7, investiţia 11, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.690/2024 (M.O. nr. 579/21.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 69 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării şi implementării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi pentru alte măsuri fiscale (M.O. nr. 582/21.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 70 privind unele măsuri de implementare şi utilizare a decontului precompletat RO e-TVA şi valorificarea datelor şi informaţiilor prin implementarea unui sistem de guvernanţă specific, precum şi alte măsuri fiscale (M.O. nr. 582/21.06.2024)
 
● Ordin nr. 1332 emis de A.N.A.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr. 585/25.06.2024)
 
● Lege nr. 196  privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 (M.O. nr. 588/25.06.2024)
 
● Lege nr. 197  pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2024 privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură aferente politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021-2027 (M.O. nr. 588/25.06.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane