Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 26.06.2024-09.07.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 26.06.2024-09.07.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 26.06.2024-09.07.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 26.06.2024-09.07.2024

● Ordin nr. 225 emis de M.A.D.R. pentru aprobarea Regulilor privind utilizarea siglei „ae” specifice produselor ecologice controlate (M.O. nr. 592/26.06.2024)
 
● Legea nr. 201 pentru completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică (M.O. nr. 594/26.06.2024)
 
● Ordin nr. 4696 emis de M.E. pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea certificatelor dobândite, după caz, în sistem formal, nonformal şi informal la furnizori de formare profesională autorizaţi/acreditaţi sau în centre de evaluare a competenţelor autorizate/acreditate şi/sau în cadrul altor entităţi cu rol echivalent din afara României (M.O. nr. 594/26.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 75 privind reglementarea etichetării cheltuielilor bugetare şi cheltuielilor fiscale pentru bugetarea verde (M.O. nr. 594/26.06.2024)
 
● Hotărâre nr. 701 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 152/2024 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID – 19, afectaţi de creşterea ROBOR (M.O. nr. 595/26.06.2024)
 
● Ordin nr. 3993 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 401/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”, aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă, pilonul III. Creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi o piaţă internă funcţională, cu întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) puternice, componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare, investiţia I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, măsura 1. Schemă de minimis şi schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor (M.O. nr. 595/26.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 76 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale a Autorităţii Vamale Române, reorganizarea activităţii acesteia, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 596/26.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 78 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare (M.O. nr. 596/26.06.2024)
 
● Ordin nr. 910/413 emis de M.M.S.S./I.N.S. privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011(M.O. nr. 597/27.06.2024)
 
● Ordin nr. 1337/1268 emis de A.N.A.F/A.V.R. pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e – Transport (M.O. nr. 597/27.06.2024)
 
● Lege nr. 204 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 600/27.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 87  privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA și e-Factura, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare (M.O. nr. 608/28.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 84 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii siguranței rutiere (M.O. nr. 610/29.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 91 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.O. nr. 614/29.06.2024)
 
● Ordin nr. 1.144/C al ministrului justiției pentru aprobarea Instrucțiunilor privind utilizarea semnăturii electronice pentru înregistrarea formularelor de aviz de înscriere și căutarea datelor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (M.O. nr. 622/01.07.2024)
 
● Hotărâre nr. 702 privind acordarea de granturi în industria prelucrătoare (M.O. nr. 625/02.07.2024)
 
● Ordin nr. 3.562 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr. 643/05.07.2024)
 
● Ordin nr. 20.876 emis de M.C.I.D. privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru dezvoltarea Programului de mentorat Orizont Europa, aferentă Planului național de redresare și reziliență al României 2021—2026, pilonul III, componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, investiția 6 „Programul de mentorat Orizont Europa” (M.O. nr. 646/08.07.2024)
 
● Lege nr. 214 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea (M.O. nr. 647/08.07.2024)
 
● Lege nr. 217  pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2023 privind reglementarea standardelor pentru instrumentele financiare ecologice dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în industrie, precum și pentru modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică (M.O. nr. 654/09.07.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane