ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate, cod SMIS 301548

ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate, cod SMIS 301548

ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate, cod SMIS 301548 1480 1184


Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Brașov lansează proiectul ”ConnectOSC: Digitalizare și dialog civic pentru servicii de ocupare optimizate”, cod SMIS 301548, care se va desfășura în perioada 01.06.2024 – 31.05.2026.

Obiectivul general al proiectului este acela de a facilita și consolida dialogul social și parteneriatele pentru ocupare și formare, prin creșterea capacității a 30 de organizații de a furniza măsuri active de ocupare pe piața muncii, de a contribui la incluziunea prin ocupare și formare a categoriilor dezavantajate, de a deveni membri activi ai societății civile și parte activă a dialogului civic la nivel local și național.

Date de contact Beneficiar: Asociația GO-AHEAD, Strada Sfântul Elefterie, nr. 27, Sector 5, București, România, tel: +40747269737 /+40724728131, e-mail: office@go-ahead.ro, website: https://go-ahead.ro/

Persoană de contact: Georgiana Tudora, Manager Proiect, tel: +40 765 478 100, e-mail: georgiana.zarcu@gmail.com

Partener: Camera de Comerț și Industrie Brașov, Strada Mihail Kogalniceanu nr.18-20 Brașov
Persoană de contact: Gabriela Suciu- Coordonator partener tel: 0731377060 e-mail: gabriela.suciu@ccibv.ro