CURS FORMARE

AUDITOR ÎN DOMENIUL CALITĂȚII

Cursul se adresează responsabililor cu managementul calității în organizații, persoanelor desemnate cu efectuarea auditului calității în organizații, persoanelor care doresc să efectueze audituri de terță parte.

Cine poate participa

 • persoanele care doresc să-și imbunătățescă cunoștințele și abilitățile necesare pentru planificarea, realizarea, raportarea și verificarea auditurilor calității.

Aspecte studiate

 • modul de interacțiune al organizației cu părțile interesate în domeniul calității;
 • dezvoltarea și actualizarea documentației referitoare Ia sistemul de management al calității (ISO 9001:2015);
 • managementul calității (seria 9000) și principiile auditului sistemelor de management;
 • derularea etapelor specifice procesului de audit al calității;
 • întocmirea documentației specifice procesului de audit, căutare de informații (internet/intranet);
 • managementul riscurilor;
 • tehnici de comunicare și de obținere a informațiilor specifice procesului de audit;
 • comunicare consecventă și eficace în situații dificile;
 • analiza capacități, gestionarea echipei și lucrul în echipa de audit;
 • coordonarea echipei de audit;
 • analizarea și aprecierea conformității sistemului de management al calității pentru succesul susținut al organizației (ISO 9004:2009);
 • evaluarea gradului de implementare, menținere și îmbunătățire a sistemului de management al calității și pentru asigurarea calității (auditul calității);
 • creșterea valorii auditului;
 • asigurarea calității în activitatea auditorului.

Durata

180

180 de ore (60 de teorie și 120 de ore de practică)

16.30 – 20.30

curs teoretic de două ori pe săptămână

16.30 – 20.30

parte practică de  două ori pe săptămână

Înscriere curs

Documente necesare în original și copie:

 • act de identitate
 • certificat de naștere
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • diplomă de studii

Costul programului de formare

950
Lei

 • Tarif standard

855
Lei

 • pentru Membrii CCI Brașov care beneficiază de o reducere de 10%

50
Lei

 • Taxă de examen

* Costul poate fi achitat în trei rate

Informații suplimentare


Manuela Lăcătuș

0268 547 084 int. 135

0268 547 080 int. 135

0728 137 725

Subscribe for free resources and news updates.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.