Finanțări: „Investiţii în exploataţii agricole” Componenta 4.1.1. „Achiziții de utilaje agricole”

Finanțări: „Investiţii în exploataţii agricole” Componenta 4.1.1. „Achiziții de utilaje agricole”

Finanțări: „Investiţii în exploataţii agricole” Componenta 4.1.1. „Achiziții de utilaje agricole” 1260 945
Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea variantei finale a ghidului solicitantului aferent  submăsurii 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, componenta 4.1.1. „Achiziții de utilaje agricole”.

Scopul programului este de a îmbunătăți performanțele economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole.

Solicitanți eligibili:

 • Persoană fizică autorizată;
 • Întreprindere individuală;
 • Întreprindere familială;
 • Societate în nume colectiv – SNC;
 • Societate în comandită simplă – SCS;
 • Societate pe acţiuni – SA;
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL;
 • Societate comercială cu capital privat;
 • Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetaredezvoltare și didactice, inclusiv universităţi din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat;
 • Societate agricolă;
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor;
 • Societate cooperativă agricolă;
 • Cooperativă agricolă;
 • Grup de producători și Organizație de producători.

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

Prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile de până la 1.500.000 euro, astfel:

 • Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 și pentru fermele zootehnice având dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 350.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri);
 • Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000 și 500.000 euro SO și fermele zootehnice având dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1 mil euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 400.000 Euro pentru achiziții simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;
 • Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și peste 1.000.000 euro SO pentru sectorul zootehnic rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi 400.000 Euro pentru achiziții simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;
 • Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea ferme.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departament Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084