Persoanele fizice pot publica pierderea documentelor în Monitorul Oficial prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov

Persoanele fizice pot publica pierderea documentelor în Monitorul Oficial prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov

Persoanele fizice pot publica pierderea documentelor în Monitorul Oficial prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov 2560 1178

Începând cu data de 16.08.2021, persoanele fizice pot publica pierderea documentelor în Monitorul Oficial prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov.

Documentele, pentru care actele normative în vigoare prevăd publicarea pierderii, sunt:

  • Acte de studii
  • Carnete de muncă
  • Titluri de proprietate
  • Brevete sau însemne
  • Alte documente:livret militar; permis armă;permis de vânătoare; certificat de revoluționar; atestat de bord; brevet de invenție; carnet de consultant fiscal; parafă de consultant fiscal; certificat membru al ordinului OAMGMAMR

Tot prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov, colaborator al Regiei Autonome Monitorul Oficial, persoanele juridice au posibilitatea de a publica, în continuare, în Monitorul Oficial următoarele:

1. CONCURSURI – în conformitate cu dispozițiile prevederile H.G. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare (posturi contractuale vacante)
Atenție! Publicarea anunțurilor se face doar pentru personalul din sectorul bugetar.
2. PIERDERI – certificat de înregistrare fiscală, licenţe de transport, licenţe de funcţionare a societăţilor de pază, licenţe de export, autorizaţia şcolii de conducere auto, autorizaţia CSA, ciocane silvice, dispozitive de marcat material lemnos, ştampile, sigilii şi matriţe timbru sec pe care se imprimă stema României, sigiliul de identificare a tehnicianului de service, legitimaţia tehnicianului de service, act de naţionalitate al navei.
3. CONVOCĂRI ALE ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR (ordinare și extraordinare)- în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicarea convocării adunării generale a acționarilor (A.G.A.) societăților comerciale trebuie realizată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ședinței.
Atenție! Publicarea convocării A.G.A. se face doar pentru S.A.-uri.
4. RAPORT DE ACTIVITATE ŞI EXTRAS SITUAŢIE FINANCIARĂ – se publică raportul de activitate, precum şi extrasul situaţiilor financiare anuale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică. La elaborarea extrasului situaţiilor financiare anuale, trebuie respectate prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 62/14.01.2009!
Atenție! Extrasul situaţiilor financiare anuale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică se publică doar în cazul unei cifre de afaceri mai mari de 10 milioane lei noi.
5. ANULARE BILET LA ORDIN – sentințe ale instanţelor judecătoreşti.

Contact


Simona Cristina Ordace