PLANUL STRATEGIC PAC 2023 – 2027 INTERVENŢIA DR 23 – Procesarea și marketingul produselor agricole pentru obținerea unor produse alimentare

PLANUL STRATEGIC PAC 2023 – 2027 INTERVENŢIA DR 23 – Procesarea și marketingul produselor agricole pentru obținerea unor produse alimentare

PLANUL STRATEGIC PAC 2023 – 2027 INTERVENŢIA DR 23 – Procesarea și marketingul produselor agricole pentru obținerea unor produse alimentare 1476 1182
Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea spre consultare publică până la data de 24.07.2024 a Ghidului Solicitantului aferent Intervenției DR-23, destinată investițiilor pentru procesarea și marketingul produselor agricole pentru obținerea unor produse alimentare și produse transformate altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene.

Obiectivul principal al acestei intervenții este dezvoltarea și modernizarea industriei alimentare într-un mod sustenabil, contribuind la atingerea obiectivelor Planului Strategic PAC 2023-2027. Aceasta include atenuarea schimbărilor climatice, promovarea energiei sustenabile și dezvoltarea unui sector alimentar durabil.

Solicitanți eligibili:

 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală
 • Întreprindere familială
 • Societate în nume colectiv – SNC
 • Societate în comandită simplă – SCS
 • Societate pe acţiuni – SA
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA
 • Societate cu răspundere limitată – SRL
 • Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare)
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare)

Lista codurilor CAEN eligibile:

 1. Fabricarea îngheţatei – CAEN 1052
 2. Fabricarea produselor de morărit – CAEN 1061
 3. Fabricarea amidonului si a produselor din amidon – CAEN 1062
 4. Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie –           – CAEN 1071
 5. Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie – CAEN 1072
 6. Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuşcuşului şi altor produse făinoase similare – – CAEN 1073
 7. Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – CAEN 1082
 8. Fabricarea condimentelor şi ingredientelor* – CAEN 1084
 9. Fabricarea de mâncăruri preparate – CAEN 1085
 10. Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi a alimentelor dietetice – CAEN 1086
 11. Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. fabricarea produselor din ouă, a albuminei din ouă – CAEN 1089
 12. Fabricarea berii – CAEN 1105

Cheltuieli eligibile:

 • înființarea/ dezvoltarea de capacități de procesare a produselor agricole;
 • înființarea de capacități de depozitare a materiei prime procesate/produsului finit;
 • înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing;
 • investiții care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • implementarea sistemelor de management a calității şi de siguranță alimentară;
 • îmbunătățirea controlului intern al calității;
 • achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licențe;
 • marketingul produselor obținute.

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

 • Valoare maximă eligibilă pentru proiectele în sectorul panificației: 10.000.000 euro;
 • Valoarea maximă eligibilă pentru proiectele în alte sectoare: 3.500.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil:

Solicitanții de finanţare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanţare aplicabile cheltuielilor eligibile după cum urmează:

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departament Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084