Programul Regional Centru 2021-2027 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă

Programul Regional Centru 2021-2027 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă

Programul Regional Centru 2021-2027 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă 1885 1416


Camera de Comerț și Industrie Brașov vă prezintă programul de finantare PR Centru 2021-2027,
”Acțiunea 2.2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă”.

Obiectivul general al acțiunii este promovarea adoptării și utilizării tehnologiilor digitale în afacerile IMM-urilor din Regiunea Centru, pentru a stimula progresul tehnologic și optimizarea proceselor tehnologice.

Solicitanți eligibili:
Societățile sau societățile cooperative care, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, se încadrează în categoria:

 • microîntreprinderilor din mediul urban – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderilor mici din mediul urban și rural – au între 10 și mai puțin de 50 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderilor mijlocii din mediul urban și rural – au între 50 și mai puțin de 250 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Investiții eligibile:

 • Adoptarea tehnologiilor digitale pentru a optimiza gestionarea materiilor prime, producția, calitatea serviciilor, interacțiunea cu clienții și logistica prin sisteme de analiză a datelor, VR/AR, IoT și soluții automatizate personalizate;
 • Dezvoltarea soluțiilor cu inteligență artificială, de la algoritmi simpli (filtre spam, motoare de recomandări, chat bots) la AI complexe (automatizare, text-to-image, chat bots avansați) și tehnologii AI inovative (Theory of Mind AI);
 • Dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii și clienții (ex: e-facturare, sisteme digitalizate de comandă);
 • Instruirea în vederea utilizării instrumentelor digitale achizișionate;

Detalii despre apel:

 • Alocarea financiară a apelului este de 32.014.709 euro.
 • Valoarea eligibilă maximă a finanțării nerambursabile este de 200.000 euro.
 • Ajutorul de minimis este de maxim 90% din valoarea investiție. Contribuția solicitantului la finanțarea investiție va fi de minim 10% din valoarea eligibilă. Valoarea eligibilă reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în cadrul proiectului.
 • Tipul apelului este unul competitiv cu termen limită de depunere.
 • Perioada de depunere a proiectelor este 15.12.2023 ora 12:00 – 15.07.2024 ora 12:00.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.


Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084