Publicări în Monitorul Oficial

Simplu și rapid

Prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov, colaborator al Regiei Autonome Monitorul Oficial, oferim  persoanelor fizice posibilitatea de a publica, simplu și rapid, în Monitorul Oficial următoarele:


Publicări Persoane Fizice

1. Pierderi

Documentele, pentru care actele normative în vigoare prevăd publicarea pierderii, sunt: acte de studii, carnete de muncă, titluri de proprietate, brevete sau însemne, alte documente: livret militar, permis armă, permis de vânătoare, certificat de revoluționar, atestat de bord, brevet de invenție, carnet de consultant fiscal, parafă de consultant fiscal, certificat membru al ordinului OAMGMAMR.

2. Schimbare de nume

Pentru publicarea schimbărilor de nume, sunt necesare următoarele documente:
cererea-tip, completată și vizată de ofițerul de stare civilă, în original; o copie a cărții/buletinului de identitate; o copie a certificatului de naștere;

Contact


Ordace Simona Cristina

Consultant Cameral