Publicări în Monitorul Oficial

Simplu și rapid
Camera de Comerț și Industrie Brașov are competența de a prelua publicări doar pentru Județul Brașov

Prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov, colaborator al Regiei Autonome Monitorul Oficial, oferim atât persoanelor juridice cât și persoanelor fizice posibilitatea de a publica, simplu și rapid, în Monitorul Oficial următoarele:


PROGRAM CU PUBLICUL
  • Luni – Joi  –  10:00 – 12:00 | 14:00 – 15:00
  • Vineri  –  10:00 – 12:00
  • Sâmbătă – Duminică  –  închis


Publicări Persoane Juridice

1. Concursuri

În conformitate cu dispozițiile prevederile H.G. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare (funcții publice vacante, posturi contractuale vacante). Atenție! Publicarea anunțurilor se face doar pentru personalul din sectorul bugetar.

2. Pierderi

Doar pentru persoane juridice (certificat de înregistrare fiscală, licenţe de transport, licenţe de funcționare a societăților de pază, licențe de export, autorizația școlii de conducere auto, autorizația CSA, ciocane silvice, dispozitive de marcat material lemnos, ștampile, sigilii şi matrițe timbru sec pe care se imprimă stema României, sigiliul de identificare a tehnicianului de service, legitimația tehnicianului de service, act de naţionalitate al navei).

3. Convocări ale adunării generale a acționarilor

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, publicarea convocării adunării generale a acționarilor (A.G.A.) societăților comerciale trebuie realizată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ședinței. Atenție! Publicarea convocării A.G.A. se face doar pentru S.A.-uri.

4. Raport de activitate și extras situație financiară

Se publică raportul de activitate, precum şi extrasul situaţiilor financiare anuale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor recunoscute, potrivit legii, ca fiind de utilitate publică. La elaborarea extrasului situaţiilor financiare anuale, trebuie respectate prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 62/14.01.2009!
Atenție! Extrasul situaţiilor financiare anuale ale asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor recunoscute ca fiind de utilitate publică se publică doar în cazul unei cifre de afaceri mai mari de 10 milioane lei noi.

5. Situații financiare

Anunţ întocmit în baza art. 185, alin 4 din Legea nr. 31 / 1990.
Atenție! Anunțul se publică de către societățile comerciale a căror cifră anuală de afaceri este de peste 10 milioane lei.

6. Anulare bilet de ordin

Sentințe ale instanţelor judecătoreşti.


Publicări Persoane Fizice

1. Pierderi

Documentele, pentru care actele normative în vigoare prevăd publicarea pierderii, sunt: acte de studii, carnete de muncă, titluri de proprietate, brevete sau însemne, alte documente: livret militar, permis armă, permis de vânătoare, certificat de revoluționar, atestat de bord, brevet de invenție, carnet de consultant fiscal, parafă de consultant fiscal, certificat membru al ordinului OAMGMAMR.

2. Schimbare de nume

Pentru publicarea schimbărilor de nume, sunt necesare următoarele documente:
cererea-tip, completată și vizată de ofițerul de stare civilă, în original; o copie a cărții/buletinului de identitate; o copie a certificatului de naștere;

Contact


Ordace Simona Cristina

Consultant Cameral