Loading...

Membrii CCI Brașov beneficiază de exclusivități, gratuități, prioritate, taxe reduse la serviciile oferite de Cameră

Calitatea de Membru al Camerei de Comerț și Industrie Brașov deschide calea către noi oportunități de afaceri și
către o rețea de peste 500 de societăți comerciale.

Deveniți membru Aflați mai multe

Avantajele membrilor CCI Brașov

Îndrumare de specialitate pentru înfiinţare şi dezvoltare firme;
Consultanţă şi asistenţă, concepere şi implementare de proiecte de finanţare;
Întâlniri cu potenţiali parteneri de afaceri români şi străini;
Reprezentarea şi susţinerea intereselor agenţilor economici în ţară şi străinătate;
Participarea la manifestări comerciale (misiuni economice, târguri, expoziţii, seminarii, conferinţe);
Arbitraj comercial;
Întocmire corespondenţă comercială;
Asistenţă pentru inovare în cadrul INFOTEH;
Înscriere în Arhiva Electronică de Valori Reale Mobiliare - AEGRM;
Mediere conflicte;
Selecție și recrutare de personal;
Consultanţă, informare şi asistenţă de specialitate în probleme legate de desfăşurarea activităţii comercianţilor (domeniile: comercial, financiar, fiscal, al managementului, marketingului, comerţului exterior, asigurărilor, bancar, vamal, resurse umane, etc.);
Organizare de simpozioane, expoziţii, seminarii, prezentări ale firmelor în spaţiile Camerei.

Eliberarea certificatelor de onorabilitate
Eliberarea si vizarea certificatelor de origine
Vizarea facturilor comerciale si a altor documente comerciale
Vizarea documentelor de atestare a societatilor, a conducerii acestora si a specimenelor de semnatura
Eliberarea certificatelor privind evenimentele ce pot fi considerate cazuri de forta majora
Consultanta si asistenta privind certificarea Sistemului de Management de Calitate si al Sistemului de Management de Mediu
Participarea la cursurile de initiere, calificare, specializare si perfectionare (diplome recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si a Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale)
Participarea la targurile si expozitiile organizate de ROMEXPO
Informatii comerciale privind: partenerii de afaceri, piata, produsele si serviciile, preturile, concurenta, prognoze etc.
Inchirieri de sali de conferinta echipate corespunzator
Accesul la baza de date cu firme din tara si strainatate pe domenii de activitate
Obtinerea de informatii privind bonitatea societatilor comerciale din strainatate
Realizarea de pliante, brosuri, cataloage de prezentare a firmelor, machete grafice pentru promovare, prin tipografia proprie a CCI Brasov
Baze de date de marketing
Promovarea ofertelor si cererilor de oferta (inclusiv a ofertei generale de produse si servicii) in revista „Afaceri Brasovene”, newsletter, pe web site-ul www.ccibv.ro prin inserarea unui banner publicitar
Tehnoredactarea actelor constitutive si modificatoare pentru firme prin Directia Programe, Initiere in Afaceri

Inserare date de contact pe site-ul www.ccibv.ro, cu link către site-ul firmei membre;
Oportunităţi de afaceri şi informare achiziții publice internaționale;
Furnizare informații despre programele europene şi liniile de finanțare deschise;
Promovare la sediul CCI Bv. prin materialele proprii şi pe panoul dedicat MEMBRILOR CCI Bv.;
Participarea la reuniuni cu factori de decizie ai instituților și organismelor locale și centrale;
Informare prin newsletter-ul electronic săptămânal - news.ccibv.ro;
Asistenţă standarde şi standardizare;
Consultare documentaţie primită de la Comisia Europeană;
Informare referitoare la Sistemele de management;
Primirea “Cărţii de membru” şi a legitimaţiei de membru, eliberarea cerificatelor de atestare a calităţii de membru.

Recomandarea firmei în cadrul cererilor de cooperare internă şi internaţională;
Participarea la Adunările generale ale membrilor Camerei;
Dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere ale Camerei.

SERVICII GRATUITE oferite suplimentar faţă de cele standard oferite membrilor CCIBV

Serviciu oferit Tarif prezent
Elaborarea unei cereri de finanţare fără plata unui avans (pentru un proiect cu finanţare nerambursabilă), cu achitarea preţului integral la aprobarea proiectului  4.000 - 10.000 lei
Frecventare cursuri calificare/perfecţionare Voucher 2.000 lei
Participare la seminariile organizate de CCI Bv. Voucher 500 lei
Închiriere săli/birouri cu echipamentele necesare Voucher 1.000 lei
Participare la festivitatea Topul Judeţean al Firmelor și/sau Premiile Excelenţei - 1 persoană 400 lei
Reclamă în catalogul Topul Judeţean al Firmelor sau Premiile Excelenţei - 1 pagină A5 - 1 apariţie 500 lei
Eliberare certificat RISC PARTENER - 2 buc 200 lei
Informaţii ONRC despre firme românești - 10 solicitări 1.500 lei
Liste cu firme din judeţul Brașov Voucher 1.000 lei
Intermediere act adiţional pentru Oficiul Registrului Comerţului Voucher 400 lei
Intermediere publicare acte la Monitorul Oficial Voucher 200 lei
Verificare în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare (AEGRM) Voucher 500 lei
Comision participare la 2 misiuni economice 500 lei
Eliberare certificate de origine - 2 seturi 600 lei
Găzduire roll-up /film de prezentare timp de o lună la sediul CCI Bv. 500 lei
Promovare ofertă în newsletter-ul săptămânal - 2 apariţii. 500 lei
Gazduire promovare produse pe news.ccibv.ro la secţiunea  “PREZENTAREA TA AICI” -  1 lună

500 lei

 * Tarifele, la care se adaugă TVA, reprezintă valoarea standard a serviciilor oferite membrilor de care MEMBRII PREMIUM beneficiază GRATUIT.

Serviciile pot  fi personalizate în funcţie de politica de marketing a companiei.

 

10 MOTIVE pentru a deveni membru

a intereselor în raporturile cu autoritățile din țară și cu organisme specializate din străinatate
în mediul economic
de peste 10.000 de camere de comerț din lumea întreagă
la toate produsele și serviciile oferite de CCI Brașov
specializată la cele mai înalte standarde
legate de accesarea de fonduri structurale nerambursabile
în țară și în străinătate
oferite de piața unică europeană
competenței și a credibilității
profesională în afaceri
Individuali

operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului al județului Brașov, indiferent de domeniul de activitate

liber profesioniști cu activitate autorizată

sucursale, reprezentanțe, agenții, birouri ale unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate și autorizate să funcționeze

Colectivi

filiale ale camerelor de comerț bilaterale

asociațiile profesionale locale

organizații patronale existente în teritoriu

Onorifici

cadre didactice

oameni de știință

specialiști în economie și legislație comercială

personalități ale vieții publice în teritoriu

persoane provenite din sistemul cameral, care au contribuit la afirmarea și dezvoltarea CCI Brașov și alții asemenea