POCU/860/3/12/143346

Data începerii proiectului

20.09.2022

Data finalizării proiectului

19.12.2023

Valoarea totală a proiectului

4.784.340,57 LEI

Valoarea nerambursabilă din FSE / Program Operațional Capital Uman 2014-2020

4.066.689,51 LEI

Despre proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu  Asociația EURO < 26 și Asociația „Liga de utilitate publică” (LUP), implementează începând cu data de 20.09.2022 proiectul „ DigitALL IMM”, ID SMIS 143346, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, contract POCU/860/3/12/143346.

Obiectivul general

al proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de adaptarea activității a 36 intreprinderi și 336 angajați din toate regiunile mai puțin dezvoltate la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC si a domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI prin cursuri de formare profesionala si asistenta tehnica in elaborarea unei planificari strategice pe termen lung.

Rezultate propuse

  1. 336 persoane angajate care beneficiază de programe de formare in domeniul competnțelor digitale de baza, avansate sau secializate
  2. 306 persoane dobândesc o calificare/care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant
  3. 36 întreprinderi sprijinite prin creșterea competitivității  angajaților
  4. 3 întreprinderi introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului
  5. 18 evenimente de conștientizare a angajatorilor care iși desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Contact

CCIBV – Manager de proiect
Attila SZEKELY

0268 54 70 82

PARTENERI