Carieră de success în
domeniile tipografiei

POCU /633/6/14/133002

Data începerii proiectului:

03.09.2020

Data finalizării proiectului:

02.09.2022

Despre proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Din 6 ianuarie 2021 a început derularea primelor două serii de curs de calificare ”Tipăritor Offset” pentru 36 de elevi, cursuri organizate în cadrul proiectului “Cariera de success în domeniile tipografiei”, ID Proiect 133002.

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu ZET PRINT S.R.L. implementează, în perioada 03.09.2020 – 02.09.2022, proiectul “Cariera de success în domeniile tipografiei”, ID Proiect 133002, proiect cofinanțat din  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv  specific  6.14:  Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general

al proiectului

Obiectivul general al proiectului este de a derula stagii de practică pentru un numar de 163 elevi, prin crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă. Aceștia vor participa la activități de învățare la un potențial loc de muncă, asigurat de către partenerul proiectului ZET PRINT SRL, la activități generate de parteneriate între unitățile de învățământ și companii din sectoare economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, la activități de formare profesională continuă organizate de către liderul de proiect și implementate cu ajutorul partenerului din proiect.

La activitățile de practică cu certificare pe specializarea Tehnician proiectant CAD,  până la finele lunii decembrie 2020,   au participat 69 de elevi; activitățile proiectului vor continua prin derularea altor serii de curs de calificare ”Tipăritor Offset”  pentru încă 52 de elevi și derularea activităților de consiliere individuală și orientare în carieră, pentru toți elevii din  grupul țintă al proiectului.

Rezultate propuse

Angajarea, la încheierea proiectului a minim 35 de elevi, în meserii ce fac parte din domeniile economice cu potential competitive identificate prin SNC
Minim 75 elevi din totalul participanților la stagiile de practică vor avea, la sfarșitul proiectului, calitatea de persoane (elevi) certificate
Minim 88 elevi din totalul participanților la cursul de formare vor avea, la sfarșitul proiectului, calificarea de tiparitor offset
Minim 17 elevi din totalul participanților la stagiile de practică vor avea, la sfarșitul proiectului, calitatea de persoane (elevi) ce urmează studii/cursuri de formare

Contact

CCIBV – Manager de proiect
Cosmin Roșia Micu

cosmin.rosia@ccibv.ro

0268547084

ZET PRINT S.R.L.
Lucian Drăgan

zetprint@zetprint.ro

0722234834


Un proiect realizat cu sprijinul


Partener

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro