Carieră de succes în
științele inginerești

POCU /626/6/13/131259

Data începerii proiectului

16.02.2021

Data finalizării proiectului

24.01.2023

Valoarea totală a proiectului

3.768.266,10 lei

Valoarea nerambursabilă din FSE / Program Operațional Capital Uman 2014-2020

3.768.266,10 lei

Despre proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, derulează, începând cu data de 16.02.2021, proiectul „Carieră de succes în științele inginerești” cod SMIS 2014+: 131259, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară „Educație și competențe”, obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general

al proiectului

Este reprezentată de aprofundarea cunoștințelor și dobândirea de noi competențe prevăzute în curricula universitară, prin plasarea studenților în situații reale de producție, ceea ce le confera abilitați privind relațiile interumane de muncă; creșterea motivației pentru pregătirea teoretică și practică a studenților, printr-o mai bună cunoaștere a viitoarei profesii de către aceștia; pregătirea tinerilor absolvenți pentru piața muncii, prin dobândirea de experiență practică în perioada studiilor universitare. Deasemnea intensificarea rolului IMM-urilor partenere în procesul de formare profesională a studenților prin: stabilirea unui dialog permanent între agentul economic și universitate /facultate / departament /centru de cercetare; prezentarea nevoilor actuale ale IMM-urilor în ceea ce privește activitatea de înstruire a studenților.

Rezultate propuse

241 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi din mediul rural
241 studenţi care beneficiază de consiliere și mentorat având în vedere formarea de compentențe antreprenoriale și management
85 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant
72 studenți premiați cu premii în valoare de 500 RON/student

Contact

CCIBV – Manager de proiect
Daniel GABOR

daniel.gabor@ccibv.ro

0268/54.70.82


Un proiect realizat cu sprijinul

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Tipuri de evenimente

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.