POCU/860/3/12/142903

Data începerii proiectului

23.09.2022

Data finalizării proiectului

22.12.2023

Valoarea totală a proiectului

4.347.743,96 LEI

Valoarea nerambursabilă din FSE / Program Operațional Capital Uman 2014-2020

3.621.819,74 LEI

Despre proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu  MAGAZINELE OASIS SRL, implementează începând cu data de 23.09.2022 proiectul „ Digital în Centru”, ID SMIS 142903 , proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, contract POCU/860/3/12/142903.

Obiectivul general

al proiectului

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea nivelului de competențe digitale de bază, avansate și specializate, a 310 de angajați Regiunea de Dezvoltare Centru urmarind asfel cresterea capacitatii de insertie profesionala si a adaptabilitatii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Rezultate propuse

  1. 3 întreprinderi introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea Sprijinului
  2. 280 persoane dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant
  3. 33 întreprinderi sprijinite
  4. 310 angajați care beneficiază de programe de formare
  5. 6 evenimente de conștientizare

Contact

CCIBV – Manager de proiect
Daniel GABOR

0268 54 70 82

PARTENERI