Șansă pentru
VIITOR

POCU/991/1/3/154029

Data începerii proiectului:

28.06.2022

Data finalizării proiectului:

 27.12.2023

Despre proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov, implementează începând cu data de 28.06.2022 proiectul „Șansă pentru viitor”, ID SMIS 154029, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1 -VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, Axa Prioritară Inițiativa locuri de muncă pentru tineri, Operațiunea- Operațiune compozita OS. 1.1, 1.

Obiectivul general

al proiectului

Creșterea oportunităților de ocupare și facilitarea integrării pe piața muncii pentru 371 de tineri NEETs din regiunea Centru, prin oferirea serviciilor integrate de măsuri active și personalizate de ocupare, cuprinzând mediere, programe de formare profesională, acordarea de sprijin pentru înfiinţarea de afaceri etc. pe o perioada de 18 de luni.

Rezultate propuse

  • Minim 400 persoane informate
  • Stagii de formare profesională pentru 297 persoane
  • 371 NEETs înscriși în grupul țintă al proiectului
  • 160 participanți NEETs să primească o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu, la încetarea calității de participant.
  • 1 sesiune curs de formare antreprenorială – realizare plan afaceri organizată pentru un total de 15 persoane
  • 9 planuri de afaceri selectate care primesc suport în înființarea companiei (minim 9 locuri de munca create,  5 micro-granturi acordate)

Contact

CCIBV - Manager de proiect
Ioana RUSUROI
AJOFM BRAȘOV - Coordonator partener
Cătălina BĂLHĂCEANU