Competențe superioare
pentru angajații din
Regiunea Centru

POCU /464/3/12/128236

Data începerii proiectului

14.10.2019

Data finalizării proiectului

30.06.2021

Despre proiect

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Proiect  co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 12: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților, contract: nr. POCU/464/3/12/128236.

Proiectul este implementat în cadrul unui parteneriat format din Camera de Comerț și Industrie Brașov, Tiger Security Services S.A și Asociația Întreprinderilor mici și mijlocii Covasna – ASIMCOV, pe o perioadă de 18 de luni, cuprinsă între 14.10.2019 – 13.04.2021 și se derulează la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu).

Obiectivul general

al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajații din Regiunea de Dezvoltare Centru, în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Grupul țintă al proiectului este format din 302 angajați cu contract individual de munca (cu normă întreaga sau cu timp parțial) ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC (în cazul proiectului: tehnologia informației și a comunicării, textile și pielărie, lemn și mobilă, industrii creative, energie și management de mediu) și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (bio-economie, tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate, sănătate) sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă menționate anterior. Din cele 302 persoane ce vor alcătui grupul țintă al proiectului un numar de 31 persoane vor fi vârstnice (55-64 de ani).

Rezultate propuse

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 12: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaților, contract: nr. POCU/464/3/12/128236

Contact

CCIBV – Manager de proiect
Cosmin Roșia Micu

cosmin.rosia@ccibv.ro

0268547084


Un proiect realizat cu sprijinul


Partener


Partener

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro