Calificare pentru
securitate

POCU/726/6/12/135179

Data începerii proiectului

18.03.2021

Data finalizării proiectului

17.03.2023

Valoarea totală a proiectului

3.768.266,10 lei

Valoarea nerambursabilă din FSE / Program Operațional Capital Uman 2014-2020

3.768.266,10 lei

Despre proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu ADLI BRASOV implementează, începând cu data de 18.03.2021 , proiectul “Calificare pentru securitate”, ID Proiect 135179, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv specific 6.12: Obiectivul proiectului consta în creșterea participării la programele de formare profesională continuă pentru un număr de 652 angajați, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare, persoanele cu vârsta de peste 40 ani și din zone rurale, contract: nr. POCU/726/6/12/135179.

Obiectivul general

al proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării la programele de formare profesională continuă pentru un număr de 652 angajați, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare, persoane cu vârsta de peste 40 ani și din zone rurale. Grupul țintă al proiectului cuprinde 652 angajați aflați pe piața muncii securității private (inclusiv PFA și întreprinderi individuale), în special cu nivel scăzut de calificare, persoane cu vârsta de peste 40 de ani, persoane din mediul rural defavorizat.


În cadrul proiectului, se vor desfășura următoarele:

Cursuri de calificare AGENT DE SECURITATE organizate și susținute de către Camera de Comerț și Industrie Brașov
pentru 200 de participanți (curs autorizat ANC);
Cursuri de specializare AGENT DE SECURITATE COMPETIȚII SPORTIVE organizate și susținute de către Camera de Comerț și Industrie Brașov pentru 452 de participanți (curs autorizat ANC);
Activități de consiliere individuală și orientare în carieră, pentru cei 652 de participanți în grupul țintă al proiectului.
Data începerii proiectului: 18.03.2021
Data finalizării proiectului: 17.03.2023

Rezultate propuse

Participarea a 652 angajați la cursuri de formare profesională de calificare și specializare autorizate de ANC.
Derularea a minim 24 seminarii/workshopuri pentru angajații selectați în vederea obținerii de competențe digitale, competențe antreprenoriale, competențe sociale și competențe civice.
652 angajați selectați și implicați în activitățile proiectului.
O campanie de informare și constientizare pentru promovarea importanței formării profesionale și participării la programele de FPC – realizarea de materiale informative și evenimente de promovare.

Contact

CCIBV – Manager de proiect
Neagu Ioana

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Un proiect realizat cu sprijinul


Partener