Certificatul de atestare a calității de I.M.M.

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în temeiul art. 4 lit. e din Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România, cu modificările și completările ulterioare și al art. 6.6.25. din Statutul Camerei de Comerț și Industrie Brașov, emite certificat de atestare a calității de I.M.M.


Ce atestă un certificat I.M.M?

Certificatul I.M.M. (Întreprinderi Mici și Mijlocii ) atestă faptul că persoana juridică se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, îndeplinind cumulativ condițiile prevăzute de art. 3 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 • au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
 • realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;
 • respectă criteriul de independenţă, astfel cum este acesta definit în lege.


La ce folosește certificatul de atestare a calității de I.M.M.?

Certificarea calității de I.M.M. este solicitată firmelor în situația în care această calitate reprezintă un criteriu de eligibilitate pentru :

 • accesarea unor fonduri guvernamentale / europene ;
 • participarea în proiecte finanțate de UE;
 • descrierea în structuri de afaceri, etc ;
 • obținerea unor facilități fiscale sau de afaceri, prevăzute în legislație pentru IMM-uri;


Care este procedura de emitere a certificatului?

 1. Persoana juridică care solicită certificatul de I.M.M. depune la registratura C.C.I. Brașov sau transmite prin e-mail la adresa ccibv@ccibv.ro, următoarele documente:
 • cererea care trebuie să conțină număr de înregistrare atribuit de societate,
 • Anexa 1 la Legea nr. 346/2004 –  Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii,
 • Anexa 2 la Legea nr. 346/2004 – Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate – dacă este cazul,
 • bilanțul contabil al societății și a celorlate persoane juridice asociate în această societate (dacă este cazul) care dețin peste 25% din capitalul social.
 1. Persoana desemnată de C.C.I. Brașov va analiza documentația și va redacta Certificatul de atestare a calității de I.M.M. sau adresa de respingere motivată.
 2. Până la ridicarea certificatului sau a adresei, solicitantul trebuie să achite tariful de 300 de lei + T.V.A. în temeiul facturii emise de C.C.I. Brașov.

 

Termen de eliberare: maxim 5 zile lucrătoare


Documente descărcabile

Contact


Departamentul: Juridic-Arbitraj-Resurse Umane


Alina-Nicoleta Groșanu

Director – Departamenul Juridic Arbitraj Resurse Umane


Vreau să devin membru CCIBV

Oferim oamenilor de afaceri șansa de a face parte dintr-o comunitate de profesionișit

Calitatea de membru al Camerei de Comerț și Industrie Brașov deschide calea către noi oportunități de afaceri și către o rețea de peste 500 de societăți comerciale.