Topul Național al Firmelor

– Faza Judeţeană

Topul Național al Firmelor – Faza Judeţeană, organizat în exclusivitate de Camera de Comerț și Industrie Brașov / sistemul cameral din România este de un sfert de secol un reper pentru mediul de afaceri, o ierarhie a celor mai competitive firme din județul Brașov.

Ajuns la cea de-a XXVII-a ediție, Topul Național al Firmelor – faza județeană este un eveniment premium al comunității de afaceri locale, al celor care, prin pasiune și perseverenţă, şi-au respectat angajamentul la excelenţă.

Este un clasament transparent și corect, realizat pe baza unei metodologii complexe, unitar valabilă la nivel național. În urma acestui clasament, laureații din Județul Brașov vor intra în competiția pentru Topul Național al Firmelor.

Clasament al celor mai competitive companii, Topul Firmelor s-a impus ca parte integrantă a culturii de business locale și naționale.

Metodologie

Ierarhia topului este construită pe baza unei metodologii clare, transparente și unitare la nivel național.

Clasamentul este organizat în baza unor indicatori care vizează cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și a capitalului angajat.

Ierarhia topului este construită pe baza unei metodologii clare, transparente și unitare la nivel național, implementată de camerele de comerț; sursele principale de informații fiind situațiile financiare, înregistrate la Ministerul Finanţelor Publice și date despre firme furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

 • 1. Topurile judeţene de firme
  Topurile firmelor din judeţe şi municipiul Bucureşti, numite în continuare topurile judeţene de firme, sunt organizate de Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene în conformitate cu prevederile art. 4 lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, modificată și completată.
  Topurile judeţene de firme se obţin din clasamentele judeţene de firme, determinate de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, pe baza prezentei metodologii.

  1.1. Sursele de informaţii
  Sursele de informaţii utilizate sunt:
  Informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice;
  Informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
  Informaţii despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene;

  1.2. Condiţiile de admitere a firmelor în clasamente
  Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior:
  Profit din exploatare pozitiv;
  Cifră de afaceri de minim 100 000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250 000 lei în cazul celorlalte entități.

  Nu sunt admise:

  • Grupurile de interes economic (GIE);
  • Firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului;
  • Firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă;
  • Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă.

  Elementele financiare utilizate în vederea stabilirii accederii în clasamente sunt prezentate în Anexa 2. Pentru realizarea clasamentelor Topul Firmelor se prelucrează numai bilanţurile depuse în termenul legal la Ministerul Finanţelor Publice.

  1.3. Structura clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi clase de mărime a întreprinderii

  Topurile judeţene de firme sunt structurate pe șapte domenii de activitate:

  • Cercetare – Dezvoltare şi High – Tech;
  • Industrie;
  • Agricultură, Silvicultură, Pescuit;
  • Construcţii;
  • Servicii;
  • Comerţ;
  • Turism.

  B. MĂRIMEA SOCIETĂŢII – în cadrul fiecărei grupe de activitate, clasificarea se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, după cum urmează:

  Microîntreprinderi – au pâna la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

  Întreprinderi mici – au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de pâna la 10 milioane euro, echivalent în lei.

  Întreprinderi mijlocii – au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

  Întreprinderi mari – au între 250 şi 999 de salariaţi.

  Întreprinderi foarte mari – au peste 1000 de salariaţi.

   

  ETAPA a II-a – Indicatorii de eficienţă

  În fiecare grupă se aplică următorii indicatori de eficienţă, cu pondere diferită:

  • cifra de afaceri netă;
  • profitul din exploatare;
  • rata profitului din exploatare;
  • eficienţa utilizării resurselor umane;
  • eficienţa utilizării capitalului angajat.

  Determinarea poziţiei (locului) fiecărei firme în Top se realizează în funcţie de valoarea indicatorului agregat reprezentând suma produselor dintre punctajele simple ale celor 5 indicatori şi a ponderii aferente fiecărui indicator. Fiecare punctaj simplu se împarte la media naţională a indicatorului respectiv.

  ETAPA a III-a – Validarea clasamentului

  Clasamentul rezultat din prelucrarea datelor pe calculator va fi analizat şi validat de COLEGIUL DE CONDUCERE al Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, care va efectua o analiză calitativă a rezultatelor.

 

Deveniți partener al evenimentului

Parteneriatul la acest eveniment vă oferă ocazia de a vă prezenta produsele, serviciile și organizația celorlalți participanți, expunerea dumneavoastră fiind majoră pe plan național, datorită multiplelor canale de promovare a evenimentului pe care le utilizăm.

 


Din edițiile anterioare