Tarife membri

Calitatea de Membru al Camerei de Comerț și Industrie Brașov deschide calea către noi oportunități de afaceri și către o rețea de peste 500 de societăți comerciale.

Taxă de înscriere: 150 lei
PREMIUM

6.000
lei / an

  • Pentru detalii beneficii premium vă rugăm să ne contactați
Înscriere
STANDARD

150-3.500
lei / an

  • Se calculează în funcție de tipul și capitalul social al firmei
Înscriere


Lista Tarife MEMBRI CCIBV – aplicabile de la 01.05.2021

Categorii membru

Tarif

Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale

150 lei

Societăţi comerciale

capitalul social până la 300 lei

capitalul social între 301 – 2500 lei

capitalul social între 2.501 – 10.000 lei

capitalul social între 10.001- 100.000 lei

capitalul social între 100.001- 5.000.000 lei

capitalul social între 5.000.001 – 10.000.000 lei

capitalul social peste 10.000.001 lei

350 lei

700 lei

1200 lei

1700 lei

2300 lei

2800 lei

3500 lei

Societate cu răspundere limitată – debutant (S.R.L. – D.) – indiferent de capitalul social

300 lei

Regii autonome, organizaţii cooperatiste, societăţi cooperative

1000 lei

Filiale, sucursale, reprezentanţe, birouri, agenţii

800 lei

Sucursale bancare

1800 lei

Membri colectivi (asociaţii şi fundaţii)

200 lei

Liber profesionişti

200 lei

MEMBRI PREMIUM

6000 lei


Termeni și condiții de plată

Pentru societățile comerciale calculul se face la valoarea capitalului social de la data achitării cotizației. Plata cotizației se face semestrial, respectiv câte jumătate din valorile de mai sus. În cazul achitării cotizației pentru ambele semestre până la data de 31. ianuarie a.c., se acordă o reducere de 20% din aceste valori, pentru membrii existenți. Neplata cotizației până la data de 30 iunie a.c., respectiv 31 decembrie a.c., atrage după sine dezactivarea membrului respectiv

Contact


Departamentul:  Marketing & PR


Luisa Paloș

Șef birou membri

0728 137 727

luisa.palos@ccibv.ro