Studii și analize


CCIBV se implică în dezvoltarea comunității de afaceri prin efectuarea de studii și analize de piață

Prognoze

Prognoze privind dezvoltarea economico-socială a Brașovului pe termen scurt, mediu și lung, în corelare cu politicile publice în domeniul economic decise de Guvernul României, precum și pe baza tendințelor din economia națională

Strategii

Strategii și programe de dezvoltare locale, sectoriale sau regionale

Orientare

Fundamentări ale orientărilor strategice pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare

Analize periodice

Analize periodice privind situația economică locală, inclusiv pe baza de anchete proprii

Competivitate

Analizează privind evoluțiile din domeniul productivității și al competitivității

Indicatori

Analize și prognoze privind evoluția în profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali

Creștere

Analize privind impactul programelor locale de dezvoltare asupra creșterii economice


Beneficii

 • baze de date structurate și/sau Baze de date de marketing – profil complet (date de contact, activitate, produse/servicii detaliate, alte informații disponibile , oportunități de afaceri, oportunități de inovare
 • rapoarte de onorabilitate și financiare
 • indicatorii macroeconomici şi evoluţia acestora
 • indicatori statistici de comerţ exterior (exporturi/importuri pe ţări/mărfuri, soldul operaţiunilor de comerţ exterior etc)
 • consultanță economică și comercială, import – export, posibilitățile de investiții și oportunitățile de afaceri din județ
 • informații statistice privind evoluția macroeconomică a României și a Municipiului BV, pe anumite sectoare economice și piețe.


CCI Brașov se implică în dezvoltarea comunității de afacerii dvs. prin efectuarea următoarelor studii

 • studii economice zonale și pe domenii
 • studii de marketing, evoluția piețelor financiare
 • analize de piață/ date economice și concurențiale dintr-un anumit sector de activitate: potențial de dezvoltare și investiții, resurse și oportunități
 • analize produs (evoluții, principalii producători, potențiali parteneri, concurență pe piață
 • Studii de Piață – Analiză piață și concurență – lansare sau dezvoltare produs

Contact


Departament: Marketing & PR


Luisa Simone Paloș