Performanță prin
educație practică

POCU /626/6/13/132913

Data începerii proiectului:

01.10.2020

Data finalizării proiectului:

 31.01.2023

Valoarea totală a proiectului

4.657.362,35 lei

Valoarea nerambursabilă din FSE / Program Operațional Capital Uman 2014-2020

3.958.758,00 lei

Despre proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, derulează, începând cu data de 01.10.2020, proiectul “Performanță prin educație practică”, cod SMIS 2014+: 132913, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară „Educație și competențe”, obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general

al proiectului

Creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

Rezultate propuse

245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi aparţinând minorităţii roma sau studenţi din mediul rural
177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant
30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant
86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

Contact

CCIBV - Manager de proiect
Daniela Emilia GIOL

daniela.giol@ccibv.ro

0728137728

CONAF - Coordonator partener
Viorica PUȘCAȘ

office@conaf.ro

0758833790

S-a dat startul celei de-a doua etape a Concursului de Stagii de practică din cadrul Proiectului Performanță prin educație practică recompensează studenții ambițioși!

Camera de Comerț și Industrie Brașov – lider de proiect și CONAF -Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin din România – partener, anunță lansarea Concursului de stagii de practică care are în vedere implicarea, creativitatea și inovarea din cadrul stagiilor de practică prin recunoașterea și încurajarea aptitudinilor și a competențelor tinerilor înscriși în programul de consiliere și performare prin educație practică în cadrul firmelor partener ce și-au desemnat tutorii care să-i ajute și să-i inspire pe studenți în adaptarea și formarea la locul de muncă.

 Concursul se desfășoară pe toată perioada de derulare a stagiilor de practică, iar evaluarea finală a tuturor studenților / masteranzilor în vederea desemnării câștigătorilor celor 13 de premii se va face după finalizarea stagiilor de practică din anul universitar 2022-2023 pentru a oferi șanse egale persoanelor înscrise în grupul țintă al proiectului, fără niciun fel de discriminare.

 Competențele vor fi evaluate de către comisia de evaluare și se va pune accent pe următoarele aspecte: 

  • Capacitatea de înțelegere a informațiilor furnizate
  • Rapiditatea asimilării cunoștințelor, aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice
  • Îndeplinirea sarcinilor atribuite
  • Calitatea muncii depuse, gestionarea adecvată a timpului de lucru

 Valoarea totală a premiilor este de 61.100 lei, reprezentând 13 de premii a 4700 lei brut fiecare. Premiile vor fi distribuite în momentul aprobării plăților de către autoritatea de management.

Calendarul celei de-a doua etape a concursului stagiilor de practică (pentru anul universitar 2022-2023) este următorul:

Perioada desfășurării stagiilor de practică: 01 octombrie 2022- 14 iulie 2023

Evaluarea dosarelor de concurs: 24 – 26 iulie 2023

Desemnarea câștigătorilor: 27 iulie 2023

 Afișarea și anunțarea câștigătorilor va avea loc în ziua de 28 iulie 2023, rezultatele fiind publicate pe site-ul liderului de proiect, Camera de Comerț și Industrie Brașov, precum și a partenerului de proiect CONAF România, cât și pe pagina de Facebook a proiectului.

Jurizarea candidaților și alegerea câștigătorilor vor fi făcute de reprezentanți ai liderului de proiect, ai partenerului de proiect  și ai tutorilor care întocmesc Comisia de organizare și evaluare a concursului stagiilor de practică.

Pentru mai multe detalii cu privire la organizarea și desfășurarea prezentului Concurs, vă invităm să parcurgeți documentele de mai jos:

Le urăm succes tuturor studenților din cadrul etapei a doua!


Un proiect realizat cu sprijinul


Partener

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro