Performanță prin
educație practică

POCU /626/6/13/132913

Data începerii proiectului:

01.10.2020

Data finalizării proiectului:

 31.01.2023

Valoarea totală a proiectului

4.657.362,35 lei

Valoarea nerambursabilă din FSE / Program Operațional Capital Uman 2014-2020

3.958.758,00 lei

Despre proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, derulează, începând cu data de 01.10.2020, proiectul “Performanță prin educație practică”, cod SMIS 2014+: 132913, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară „Educație și competențe”, obiectiv specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general

al proiectului

Creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

Rezultate propuse

245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi aparţinând minorităţii roma sau studenţi din mediul rural
177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant
30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant
86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant

Contact

CCIBV - Manager de proiect
Daniela Emilia GIOL

daniela.giol@ccibv.ro

0728137728

CONAF - Coordonator partener
Viorica PUȘCAȘ

office@conaf.ro

0758833790


Un proiect realizat cu sprijinul


Partener

Notă

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro