Înființări și modificări entități

Servicii complete pentru
înființări, modificări ulterioare
și radieri de societăți comerciale,
persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale
sau întreprinderi familiale!
0
0
0

Asistență

Departamentul Juridic-Arbitraj-Resurse Umane oferă asistență în procesul de înființare a profesioniștilor, indiferent de forma juridică a acestora, în procesul de modificare a actelor constitutive și de asemenea, în procesul de radiere.

Înființare

Oferim asistență pentru identificarea/alegerea celei mai potrivite forme juridice: S.A, S.R.L, P.F.A, I.I, I.F. Parcurgem toți pașii, de la rezervarea denumirii până la obținerea certificatului de înregistrare:

01. Consultanță

Consultanţă privind procedura constituirii.

02. Redactare

Redactarea actelor constitutive, contractelor de închiriere sau de comodat.

03. Completare

Completare cereri și formulare.

04. Proceduri

Constituire, înregistrare, urmărire stadiu dosar și transmiterea documentelor finale către client.

Modificare

Începând de la o simplă înființare de punct de lucru și ajungând până la cesiune, fuziune, sau divizare:

01. Consultanță

Consultanță privind modificarea actelor constitutive.

02. Redactare

Redactarea documentelor necesare: decizii ale asociatului unic, hotărâri ale Adunării Generale a Asociaților, act constitutiv actualizat.

03. Completare

Completare cereri și formulare.

04. Proceduri

Constituire, înregistrare, urmărire stadiu dosar și transmiterea documentelor finale către client.

Radiere

În cazul în care se optează pentru radierea din Registrul Comerțului a unei entități:

01. Consultanță

Consultanță privind procedura radierii.

02. Redactare

Redactarea deciziei sau a hotărârii Adunării Generale a Asociaților.

03. Completare

Completarea cererilor și a formularelor.

04. Proceduri

Constituire, înregistrare, urmărire stadiu dosar și transmiterea documentelor finale către client.

Alte servicii

Certificat constatator

Obținere Certificat Constatator.


Ce este certificatul constatator?

Certificatul constatator este un document care prezintă starea la zi a firmei și furnizează diverse informații financiare, statutare și juridice despre societate.

Documentele se depun on-line la Oficiile Registrului Comerțului din toată țara!

Apelând la serviciile noastre de asistență și consultanță, vă veți simplifica în mod considerabil atât demersurile de a înființa o entitate cu sau fără personalitate juridică, cât și efortul de a o modifica sau radia în condițiile legii!


Tarife înființare S.R.L.

Servicii

Tarife

Consultanță

100 lei

Rezervare denumire

100 lei

Redactare act constitutiv

250 lei

Redactare contract comodat/închiriere

100 lei

Completare cereri  tip + întocmire dosar

100 lei

Completare declarație privind beneficiarul real

100 lei

Transmitere/primire documentație O.R.C. BRAȘOV

100 lei

Total

850 lei

* pentru cetățenii stăini nevorbitori de limbă română, la tariful de mai sus se va adăuga suma de 150 lei pentru fiecare asociat.

* for non-Romanian-speaking citizens, the amount of 150 lei will be added to the above tariff for each associate.


Tarife înființare P.F.A. /I.I.

Servicii

Tarife

Consultanță

50 lei

Rezervare denumire

50 lei

Redactare contract comodat/închiriere

100 lei

Completare cereri  tip + întocmire dosar

100 lei

Transmitere/primire documentație O.R.C. BRAȘOV

50 lei

Total

350 lei


Tarife înființare I.F.

Servicii

Tarife

Consultanță

50 lei

Rezervare denumire

50 lei

Redactare contract comodat/închiriere

100 lei

Redactare acord de constituire și procură specială.

100 lei

Completare cereri  tip + întocmire dosar

50 lei

Transmitere/primire documentație O.R.C. BRAȘOV

50 lei

Total

400 lei


Tarife modificare Acte Constitutive

Servicii

Tarife

Consultanță privind modificările solicitate

100 lei

Redactare Decizie asociat unic/Hotărâre A.G.A.

50 lei

Redactare act constitutiv actualizat

250 lei

Completare cereri tip + întocmire dosar

100 lei

Completare declarație privind beneficiarul real

50 lei

Transmitere/primire documentație O.R.C. Brașov

50 lei

Total

600 lei

* pentru cetățenii stăini nevorbitori de limbă română, la tariful de mai sus se va adăuga suma de 150 lei pentru fiecare asociat.

* for non-Romanian-speaking citizens, the amount of 150 lei will be added to the above tariff for each associate.


Tarife Radiere S.R.L.

Servicii

Tarife

Etapa 1

Redactare Decizie asociat unic/Hotărâre A.G.A.

150 lei

Completare cereri  tip + întocmire dosar

50 lei

Transmitere/primire documentație O.R.C. Brașov

50 lei

Etapa 2

Verificare publicare Decizie asociat unic/Hotărâre A.G.A., în Monitorul Oficial.

50 lei

Completare cereri  tip + întocmire dosar

50 lei

Transmitere/primire documentație O.R.C. Brașov

50 lei

Total

400 lei


Tarife Radiere P.F.A. /I.I./I.F.

Servicii

Tarife

Completare cereri  tip + întocmire dosar

100 lei

Transmitere/primire documentație O.R.C. Brașov

100 lei

Total

200 lei


Tarif Certificat Constatator

Servicii

Tarif

Completare cerere, obținere certificat, listare

55 lei

Total

55 lei


Tarif Furnizare Informații

Servicii

Tarif

Completare cerere, obținere document, listare

30 lei

Total

30 lei

Notă: Tarifele includ T.V.A. !

Pentru membrii Camerei de Comerț și Industrie Brașov se aplică un discount de 10%!

Contact


Departamentul Juridic Arbitraj Resurse Umane