Evoluție prin digitalizare – Îmbunătățirea competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Centru

POCU/ 860/3/12/142733

Data începerii proiectului

17.03.2022

Data finalizării proiectului

16.09.2023

Valoarea totală a proiectului

4.294.270,41 lei

Valoarea nerambursabilă din FSE / Program Operațional Capital Uman 2014-2020

4.294.270,41 lei

Despre proiect

Proiect cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Patronatul Femeilor Antreprenor, implementează începând cu data de 17.03.2022 proiectul „Evoluție prin digitalizare – Îmbunătățirea competențelor digitale pentru angajații IMM din Regiunea Centru”, ID SMIS 142733, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, contract POCU/ 860/3/12/142733.

Obiectivul general

al proiectului

Este reprezentat de îmbunătățirea nivelului de competențe digitale de bază, avansate și specializate, a 320 de angajați, din minimum 32 de IMM-uri care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în Regiunea Centru.

Rezultate propuse

  1. 320 de persoane care vor beneficia de cursuri pentru obținerea competențelor digitale de bază, avansate, sau specializate.
  2. 40 de beneficiari ai serviciilor de evaluare și certificare de competențe.
  3. 2 zile de conferințe/ dezbateri/ prezentări de aplicații și tehnologii noi care să vină în ajutorul IMM-urilor din sectoarele economice cu potențial competitiv din Regiunea Centru în întregul proces de digitalizare – Brasov Tech Week.
  4. 1 parteneriat public-privat operaționalizat.
  5. 3 evenimente „Digital Hub” în care reprezentanții IMM-urilor implicate în activitățile proiectului se vor întâlni pentru a putea discuta și schimba idei cu privire la procesul de digitalizare.
  6. 32 de întreprinderi ghidate în elaborarea unor strategii de digitalizare și în dezvoltarea unor programe de învățare la locul de muncă.

Contact

CCIBV – Manager de proiect
Cosmin ROȘIA-MICU

0268 54 70 82

PARTENERI