EDIȚIA a XXVI-a

Topul Național al Firmelor | 2019

Silviu COSTEA – Președinte CCI Brașov

Topul Naţional al Firmelor – faza judeţeană, organizat de către Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, în cadrul căruia se celebrează reuşitele mediului de afaceri braşovean, alături de antreprenori şi parteneri, a ajuns anul acesta la cea de-a XXVI-a ediţie. Acest eveniment, devenit tradiţie şi de referinţă pentru comunitatea economică, reprezintă o carte de vizită a mediului local de afaceri care este din ce în ce mai prosper şi cu un potenţial exponenţial pentru investitori.

Clasamentele sunt realizate pe baza unei metodologii riguroase, complexe şi unitare la nivel naţional, care îmbină criterii financiare (cifra de afaceri netă, rata profitului,profitul din exploatare)cu criterii de latură calitativă a activităţii desfășurate de companii – eficienţa utilizării resurselor umane şi eficienţa utilizării capitalului angajat.

Premiem astfel, atât rezultatele obţinute de firme, cât şi eforturile constante ale managerilor care au avut viziune şi spirit antreprenorial şi care au adaptat permanent procesele de producţie şi serviciile la nevoile reale ale unei economii de piaţă instabile.

La sfârşitul exerciţiului financiar 2018, au depus bilanţul un număr de 24.895 de societăţi comerciale. Dintre acestea 2.611 societăţi sunt laureate pentru ediţia din acest an, făcând parte din diferite sectoare de activitate, precum: industrie (563), cercetare-dezvoltare şi high-tech (100), servicii (768), comerţ (879), construcţii (170) şi agricultură (131 ). Braşovul are un trend comercial excedentar, fapt oglindit şi în creşterea cifrei de afaceri agregată, în valore de 8, 15 miliarde euro, profitul din exploatare ridicându-se la 662 milioane de euro, iar numărul de salariaţi fiind 94.064.

În acest context, Camera de Comerţ şi Industrie Braşov, un susţinător al mediului de afaceri local, consideră o onoare prezenţa dumneavoastră la acest eveniment premium de networking. Totodată, vă mulţumim pentru sprijinul şi încrederea acordate de-a lungul anilor, felicităm companiile braşovene, şi ne angajăm să vă fim alături, în continuare, pentru afaceri de succes.

Cosmin ROȘIA-MICU – Director General CCI Brașov

Teaser desfașurare eveniment

LUX DIVINA – 28.11.2019


Parteneri și susținători

Parteneri principali

Parteneri

Susținători

Galerie de imagini