Emitere certificate de origine

Camera de Comerţ şi Industrie Brașov este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. II, art. 4, lit. e, să emită certificate de origine.
0
0
0


Certificatul de origine

Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă faptul că bunurile au fost au fost obținute, produse, fabricate sau prelucrate integral într-o anumită țară, care îi este necesar cumpărătorului la vămuirea acesteia pentru a demonstra faptul că marfa nu provine dintr-o țară, de unde datorită unor diverse motive, țara cumpărătorului nu acceptă importul mărfii respective.

De obicei, certificatele de origine sunt solicitate de către organele vamale ale țării importatoare, în scopul aplicării măsurilor tarifare și netarifare, care reglementează importul de bunuri pe teritoriul vamal al țării.

Certificatele de origine se emit atât pentru exportul românesc direct, cât şi pentru programele cu finanțare externă, la nivel național.
Certificatele de origine pot fi solicitate, de asemenea, de către bănci în cazul în care părțile, la punerea în aplicare a acordului de operațiuni comerciale externe, indică în acreditivele bancare disponibilitatea unor astfel de certificate.

Camera de Comerț și Industrie Brașov este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. II, art. 4, lit. e, să avizeze la cerere alte documente pentru comerțul internațional (invoice, certificat fitosanitar, exporter registry form, letter of authorisation, declaraţie de producător, etc).


Servicii oferite de CCIBV pentru operațiuni de export

Eliberare

Eliberarea și vizarea certificatelor de origine.

Vizarea documentelor

Vizarea facturilor comerciale și a altor documente comerciale.

Specimen de semnătură

Vizarea documentelor de atestare a societăților, a conducerii acestora și a specimenelor de semnătură.


Eliberarea și vizarea certificatelor de origine

Camera de Comerț și Industrie Brașov vă pune la dispoziție modele relevante pentru emiterea certificatelor de origine și contor


Tarife

Tariful se percepe în funcție de calitatea de membru al C.C.I. Brașov și de numărul de salariați ai companiei și se achită în baza facturii emise de C.C.I. BV: Membrii beneficiază de minim 10% reducere.

Tip serviciu

Tarif Standard

Tarif Membri

Eliberare certificate

450 lei + TVA

310 lei + TVA

Set formulare tip

15 lei + TVA

15 lei + TVA

Dactilografiere

50 lei + TVA / pag

50 lei + TVA / pag

Contact


Departament Marketing si PR


Simona Cristina Ordace