Informare legislativă

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.04.2024 – 17.04.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.04.2024 – 17.04.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 10.04.2024 – 17.04.2024

● Ordin nr. 1648 emis de M.S. privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele de înfrumuseţare şi saloanele de tatuaj, piercing şi implantare dermală (M.O. nr. 330/10.04.2024)
 
● Ordin nr. 701 emis de M.M.A.P. privind aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori portabili în sistemul răspunderii extinse a producătorului, precum şi în vederea monitorizării şi verificării tranzacţiilor cu deşeuri municipale (M.O. nr. 330/10.04.2024)
 
● Legea nr. 85 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (M.O. nr. 333/10.04.2024)
 
● Ordin nr. 985 emis de M.E.A.T. pentru modificarea art. 4 din Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 (M.O. nr. 334/10.04.2024)
 
● Ordin nr. 1786 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative (M.O. nr. 336/11.04.2024)
 
● Lege nr. 87 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru modificarea alin. (21) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă (M.O. nr. 338/11.04.2024)
 
● Lege nr. 89 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (M.O. nr. 338/11.04.2024)
 
● Ordin nr. 573/180 emis de M.M.S.S./I.N.S. privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011(M.O. nr. 338/11.04.2024)
 
● Ordin nr. 665 emis de A.N.A.F.  pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii (M.O. nr. 344/12.04.2024)
 
● Ordin nr. 748 emis de A.N.A.F. privind aprobarea procedurii pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul facilităţii prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole (M.O. nr. 347/12.04.2024)
 
● O.U.G. nr. 34 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă – nou – născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou – născuţi, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi prorogarea unui termen (M.O. nr. 347/12.04.2024)
 
● Ordin nr. 1908/371 emis de M.S./C.N.A.S.  privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora (M.O. nr. 347/12.04.2024)
 
● Lege nr. 96 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman (M.O. nr. 351/15.04.2024)
 
● Lege nr. 103 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021—2027 (M.O. nr. 358/17.04.2024).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 02.04.2024 – 17.04.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 02.04.2024 – 17.04.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 10.04.2024 – 17.04.2024

● Ordin nr. 1648 emis de M.S. privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele de înfrumuseţare şi saloanele de tatuaj, piercing şi implantare dermală (M.O. nr. 330/10.04.2024)
 
● Ordin nr. 701 emis de M.M.A.P. privind aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori portabili în sistemul răspunderii extinse a producătorului, precum şi în vederea monitorizării şi verificării tranzacţiilor cu deşeuri municipale (M.O. nr. 330/10.04.2024)
 
● Legea nr. 85 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (M.O. nr. 333/10.04.2024)
 
● Ordin nr. 985 emis de M.E.A.T. pentru modificarea art. 4 din Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 (M.O. nr. 334/10.04.2024)
 
● Ordin nr. 1786 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative (M.O. nr. 336/11.04.2024)
 
● Lege nr. 87 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru modificarea alin. (21) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă (M.O. nr. 338/11.04.2024)
 
● Lege nr. 89 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (M.O. nr. 338/11.04.2024)
 
● Ordin nr. 573/180 emis de M.M.S.S./I.N.S. privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011(M.O. nr. 338/11.04.2024)
 
● Ordin nr. 665 emis de A.N.A.F.  pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii (M.O. nr. 344/12.04.2024)
 
● Ordin nr. 748 emis de A.N.A.F. privind aprobarea procedurii pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul facilităţii prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole (M.O. nr. 347/12.04.2024)
 
● O.U.G. nr. 34 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă – nou – născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou – născuţi, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi prorogarea unui termen (M.O. nr. 347/12.04.2024)
 
● Ordin nr. 1908/371 emis de M.S./C.N.A.S.  privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora (M.O. nr. 347/12.04.2024)
 
● Lege nr. 96 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman (M.O. nr. 351/15.04.2024)
 
● Lege nr. 103 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021—2027 (M.O. nr. 358/17.04.2024).

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 02.04.2024 – 09.04.2024

● Ordin nr. 101/702/69/ emis de M.A.D.R./M.M.A.P./A.N.S.V.S.A. pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023 (M.O. nr. 290/03.04.2024)
 
● Ordin nr. 127 emis de M.A.D.R. privind aprobarea formularului – tip al cererii de plată pentru anul 2024 (M.O. nr. 292/03.04.2024)
 
● Ordin nr. 622/128 emis de M.F și M.A.D.R. pentru aprobarea procedurii de acordare a ajutoarelor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL PLUS din cadrul schemei de ajutor de stat IMM PLUS (M.O. nr. 298/04.04.2024)
 
● Hotărâre nr. 300 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiţii (M.O. nr. 300/04.04.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 27.03.2024 – 02.04.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 27.03.2024 – 02.04.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 27.03.2024 – 02.04.2024

● Lege nr. 64 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul produselor din tutun (M.O. nr. 267/28.03.2024)
 
● Lege nr. 71 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 (M.O. nr. 272/29.03.2024)
 
● Ordin nr. 410/2707 emis de M.F. și M.C. privind stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2024 (M.O. nr. 272/29.03.2024)
 
● O.U.G. nr. 30 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung (M.O. nr. 272/29.03.2024)
 
● O.U.G. nr. 31 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 274/29.03.2024)
 
● Hotărâre nr. 275 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 (M.O. nr. 278/01.04.2024)
 
● Ordin nr. 973 emis de M.E.A.T. privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (M.O. nr. 278/01.04.2024)
 
● Ordin nr. 1573 emis de M.S. privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.494/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuție/farmaciile cu circuit închis și drogheriile care nu se află în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București sau/și cu Ministerul Sănătății, cuprinse în Catalogul public (M.O. nr. 282/02.04.2024)
 
● Ordin nr. 1621 emis de M.S. privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative (M.O. nr. 283/02.04.2024)
 
● Lege nr. 69 pentru ratificarea Convenției nr. 190/2019 privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată la cea de-a 108-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii a Organizației Internaționale a Muncii, la Geneva la 21 iunie 2019 (M.O. nr. 285/02.04.2024)
 
● Convenția nr. 190Convenția privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii, adoptată de Conferință în cadrul celei de-a o sută opta sesiuni, Geneva, 21 iunie 2019  (M.O. nr. 285/02.04.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 20.03.2024 – 27.03.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 20.03.2024 – 27.03.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 20.03.2024 – 27.03.2024

● Ordin nr. 371 emis de A.N.A.F. pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.021/2021 privind competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (M.O. nr. 242/21.03.2024)
 
●  Ordin nr. 715C emis de M.J. pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare și plată a taxelor prevăzute de Legea nr. 297/2018 privind publicitatea mobiliară.(M.O. nr. 263/27.03.2024).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 13.03.2024 – 20.03.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 13.03.2024 – 20.03.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 13.03.2024 – 20.03.2024

● Hotărâre nr. 195 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (M.O. nr. 210/13.03.2024)
 
● Ordin nr. 211/28/391 emis de M.T.I./M.A.I./M.F. pentru modificarea Instrucţiunilor privind cartea de identitate a vehiculului, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului finanţelor publice nr. 26/36/542/2016 (M.O. nr. 212/13.03.2024)
 
● Lege nr. 47 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2022 privind modificarea art. VIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării financiare a fondurilor europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene şi modificarea altor acte normative (M.O. nr. 215/14.03.2024)
 
● Hotărâre nr. 4 pentru aprobarea Normelor profesionale sectoriale privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, specifice activității de consultanță fiscală (M.O. nr. 223/18.03.2024)
 
● Lege nr. 49 pentru modificarea și completarea Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare (M.O. nr. 225/18.03.2024)
 
● Hotărâre nr. 221 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervențiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023—2027 (M.O. nr. 227/18.03.2024)
 
● Ordin nr. 620 emis de M.M.A.P. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de compost pe bază de gunoi de grajd și alte deșeuri compostabile (M.O. nr. 234/20.03.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 05.03.2024– 12.03.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 05.03.2024– 12.03.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 05.03.2024– 12.03.2024

● Ordin nr. 475 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate (M.O. nr. 180/05.03.2024)
 
● Ordin nr. 605 emis de M.I.P.E. privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru activităţi de cercetare – dezvoltare şi inovare finanţate prin prioritatea 1 „Susţinerea şi promovarea unui sistem de CDI atractiv şi competitiv în RO” a Programului creştere inteligentă, digitalizare şi instrumente financiare (POCIDIF) (M.O. nr. 181/06.03.2024)
 
● Hotărâre nr. 178 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit şi acvacultură prin Programul pentru Acvacultură şi Pescuit 2021 – 2027 (M.O. nr. 183/06.03.2024)
 
● Hotărâre nr. 163 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/2019 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului — context, viziune și obiective — 2019—2029 (M.O. nr. 184/06.03.2024)
 
● Anexele nr. 1—3 la Hotărârea Guvernului nr. 163/2024 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/2019 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului — context, viziune și obiective — 2019—2029 (M.O. nr. 184bis/06.03.2024)
 
● Ordin nr. 833 emis de M.D.L.P.A. privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții (M.O. nr. 192/08.03.2024)
 
● Ordin  nr. 686 emis de M.I.P.E. privind modificarea și completarea Schemei de măsuri de ajutor de stat și de minimis pentru finanțarea investițiilor pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă în cadrul Programului Tranziție Justă 2021— 2027, aprobată prin Ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene nr. 3.996/2023 (M.O. nr. 193/08.03.2024)
 
● O.U.G. nr. 17  privind înființarea, organizarea și funcționarea agențiilor teritoriale pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism (M.O. nr. 194/08.03.2024)
 
● Instrucțiune nr. 4.480 a ministrului sănătății privind încetarea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă (M.O. nr. 194/08.03.2024)
 
● Lege nr. 39 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții (M.O. nr. 198/11.03.2024)
 
● Ordin nr. 598 emis de M.M.A.P. pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020—2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 323/2020 (M.O. nr. 199/11.03.2024)
 
● Ordin nr. 679 emis de președintele Autorității Vamale Române pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Vamale Române nr. 195/2023 pentru aprobarea modelului documentului administrativ simplificat electronic, a instrucțiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic și a documentului administrativ simplificat electronic utilizând aplicația EMCS-RO-Mișcări de control al mișcărilor cu produse accizabile (M.O. nr. 199/11.03.2024)
 
● O.U.G. nr. 18 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS (M.O. nr. 201/11.03.2024)
 
● Ordin nr. 355 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 „Declarație informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/ mecenatului” (M.O. nr. 205/12.03.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 28.02.2024– 05.03.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 28.02.2024– 05.03.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 28.02.2024– 05.03.2024

● O.U.G. nr. 13 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor la cultura de tomate în spaţii protejate şi cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (M.O. nr. 168/29.02.2024)
 
● Ordin nr. 88 emis de M.A.D.R. privind aprobarea Procedurii de acordare și plată a ajutoarelor de stat în cadrul schemei de ajutor de stat „Creditul fermierului” (M.O. nr. 169/01.03.2024)
 
● Lege nr. 27 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (M.O. nr. 171/01.03.2024)
 
● Lege nr. 29 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 183/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru finanțarea unor proiecte de regenerare urbană (M.O. nr. 171/01.03.2024)
 
● Hotărâre nr. 181 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii (M.O. nr. 171/01.03.2024)
 
● Lege nr. 30 pentru modificarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, a Legii nr. 129/1992, privind protecția desenelor și modelelor precum și a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție (M.O. nr. 173/04.03.2024)
 
● Ordin nr. 1265 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.408/2023 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative (M.O. nr. 174/04.03.2024)
 
● Lege nr. 28 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor (M.O. nr. 176/05.03.2024)
 
● Lege nr. 33 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 179/05.03.2024).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 21.02.2024– 27.02.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 21.02.2024– 27.02.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 21.02.2024– 27.02.2024

● Ordin nr. 457 emis de M.I.P.E privind modificarea anexei la Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.370/2023 pentru aprobarea matricei de corelare prevăzute la art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027 (M.O. nr. 143/21.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 120  pentru aprobarea atestării unor localități sau părți din localități ca stațiuni turistice de interes național și local, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor și criteriilor de atestare a stațiunilor turistice (M.O. nr. 147/22.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 150 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum” în anul 2024 (M.O. nr. 152/23.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 152 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, afectați de creșterea ROBOR (M.O. nr. 154/23.02.2024)
 
● Ordin nr. 464 emis de M.I.P.E. pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat și de minimis „Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate” (M.O. nr. 155/26.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 138 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, precum și pentru stabilirea criteriilor de selectare a experților evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (M.O. nr. 156/26.02.2024)
 
● Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 138/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, precum și pentru stabilirea criteriilor de selectare a experților evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (M.O. nr. 156bis/26.02.2024)
 
● Ordin nr. 372 emis de M.I.P.E. privind aprobarea modalității de derulare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, alocate prin Planul național de redresare și reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, precum și a listei utilizate pentru verificarea achizițiilor derulate de aceștia (M.O. nr. 159/27.02.2024)
 
● O.U.G. nr. 11 privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură aferente politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021—2027 (M.O. nr. 162/27.02.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 14.02.2024– 20.02.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 14.02.2024– 20.02.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 14.02.2024– 20.02.2024

● Ordin nr. 379 emis de M.J. privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale (M.O. nr. 136/19.02.2024)
 
● Ordin nr. 380 emis de M.J. privind aprobarea tarifului pentru eliberarea de informaţii şi documente din registrul comerţului (M.O. nr. 136/19.02.2024)
 
● Ordin nr. 381 emis de M.J. privind aprobarea tarifelor pentru informaţiile şi documentele eliberate din Buletinul procedurilor de insolvenţă (M.O. nr. 136/19.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 124 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru anul de cerere 2023 (M.O. nr. 140/19.02.2024)
 
● Hotărâre nr. 125 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal, pentru anul de cerere 2023 (M.O. nr. 140/19.02.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.02.2024– 14.02.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 07.02.2024– 14.02.2024 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 07.02.2024– 14.02.2024

● Hotărâre nr. 123 emisă de Camera Auditorilor Financiari pentru aprobarea Normelor privind instituirea de către auditorii financiari şi firmele de audit a măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului (M.O. nr. 110/07.02.2024)
 
● Ordin nr. 38 emis de M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată, depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (M.O. nr. 113/08.02.2024)
 
● Ordin nr. 265 emis de M.F. pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete (M.O. nr. 120/12.02.2024)
 
● Ordin nr. 27 privind aprobarea Procedurii interne de soluționare a petițiilor și sesizărilor (M.O. nr. 120/12.02.2024)
 
 Ordin nr. 209 emis de M.M.A.P. privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim – ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (M.O. nr. 122/13.02.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane