Informare legislativă

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 26.06.2024-09.07.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 26.06.2024-09.07.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 26.06.2024-09.07.2024

● Ordin nr. 225 emis de M.A.D.R. pentru aprobarea Regulilor privind utilizarea siglei „ae” specifice produselor ecologice controlate (M.O. nr. 592/26.06.2024)
 
● Legea nr. 201 pentru completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică (M.O. nr. 594/26.06.2024)
 
● Ordin nr. 4696 emis de M.E. pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea certificatelor dobândite, după caz, în sistem formal, nonformal şi informal la furnizori de formare profesională autorizaţi/acreditaţi sau în centre de evaluare a competenţelor autorizate/acreditate şi/sau în cadrul altor entităţi cu rol echivalent din afara României (M.O. nr. 594/26.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 75 privind reglementarea etichetării cheltuielilor bugetare şi cheltuielilor fiscale pentru bugetarea verde (M.O. nr. 594/26.06.2024)
 
● Hotărâre nr. 701 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 152/2024 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID – 19, afectaţi de creşterea ROBOR (M.O. nr. 595/26.06.2024)
 
● Ordin nr. 3993 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Ordinului ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 401/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”, aferentă Planului naţional de redresare şi rezilienţă, pilonul III. Creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi o piaţă internă funcţională, cu întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) puternice, componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare, investiţia I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, măsura 1. Schemă de minimis şi schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor (M.O. nr. 595/26.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 76 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii instituţionale a Autorităţii Vamale Române, reorganizarea activităţii acesteia, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 596/26.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 78 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare (M.O. nr. 596/26.06.2024)
 
● Ordin nr. 910/413 emis de M.M.S.S./I.N.S. privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011(M.O. nr. 597/27.06.2024)
 
● Ordin nr. 1337/1268 emis de A.N.A.F/A.V.R. pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e – Transport (M.O. nr. 597/27.06.2024)
 
● Lege nr. 204 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 600/27.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 87  privind modificarea unor acte normative în domeniul e-Transport, e-TVA și e-Factura, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare (M.O. nr. 608/28.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 84 pentru modificarea și completarea unor acte normative în scopul creșterii siguranței rutiere (M.O. nr. 610/29.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 91 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de implementare și gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.O. nr. 614/29.06.2024)
 
● Ordin nr. 1.144/C al ministrului justiției pentru aprobarea Instrucțiunilor privind utilizarea semnăturii electronice pentru înregistrarea formularelor de aviz de înscriere și căutarea datelor în Registrul Național de Publicitate Mobiliară (M.O. nr. 622/01.07.2024)
 
● Hotărâre nr. 702 privind acordarea de granturi în industria prelucrătoare (M.O. nr. 625/02.07.2024)
 
● Ordin nr. 3.562 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea Procedurii privind redirecționarea impozitului pe profit, potrivit legii, pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat, precum și a modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr. 643/05.07.2024)
 
● Ordin nr. 20.876 emis de M.C.I.D. privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru dezvoltarea Programului de mentorat Orizont Europa, aferentă Planului național de redresare și reziliență al României 2021—2026, pilonul III, componenta C9 „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, investiția 6 „Programul de mentorat Orizont Europa” (M.O. nr. 646/08.07.2024)
 
● Lege nr. 214 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea (M.O. nr. 647/08.07.2024)
 
● Lege nr. 217  pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2023 privind reglementarea standardelor pentru instrumentele financiare ecologice dedicate sprijinirii măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în industrie, precum și pentru modificarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică (M.O. nr. 654/09.07.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 19.06.2024 – 25.06.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 19.06.2024 – 25.06.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 19.06.2024 – 25.06.2024

● Ordin nr. 1494 emis de M.E.A.T. privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimatice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 181/2023 (M.O. nr. 573/19.06.2024)
 
● Legea nr 192 pentru completarea alin. (1) al art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 576/20.06.2024)
 
● Ordin nr. 249 emis de M.A.D.R. pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.731/2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis „Sprijin acordat microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici din spaţiul rural pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor economice neagricole” (M.O. nr. 576/20.06.2024)
 
● Ordin nr. 250 emis de M.A.D.R. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 107/2017 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” (M.O. nr. 576/20.06.2024)
 
● Ordin nr. 248 emis de M.A.D.R. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.353/2018 pentru instituirea schemei de ajutor de minimis „Împrumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală„(M.O. nr. 577/20.06.2024)
 
● Ordin nr. 3607 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative (M.O. nr. 579/21.06.2024)
 
● Ordin nr. 20852 emis de M.C.I.D. privind modificarea Schemei de ajutor de stat „Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicaţii prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe”, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României 2021 – 2026, pilonul II, componenta 7, investiţia 11, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.690/2024 (M.O. nr. 579/21.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 69 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul gestionării şi implementării sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi al aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi pentru alte măsuri fiscale (M.O. nr. 582/21.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 70 privind unele măsuri de implementare şi utilizare a decontului precompletat RO e-TVA şi valorificarea datelor şi informaţiilor prin implementarea unui sistem de guvernanţă specific, precum şi alte măsuri fiscale (M.O. nr. 582/21.06.2024)
 
● Ordin nr. 1332 emis de A.N.A.F. privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă (M.O. nr. 585/25.06.2024)
 
● Lege nr. 196  privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 117/2022 pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 (M.O. nr. 588/25.06.2024)
 
● Lege nr. 197  pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2024 privind gestionarea financiară a alocărilor din Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură aferente politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2021-2027 (M.O. nr. 588/25.06.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 06.06.2024 – 12.06.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 06.06.2024 – 12.06.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 06.06.2024 – 12.06.2024

● Hotărâre 598 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (M.O. nr. 529/06.06.2024)
 
● Ordin nr. 231 emis de M.A.D.R. pentru modificarea unor acte normative în domeniul agriculturii (M.O. nr. 529/06.06.2024)
 
● Ordin nr. 1.153   emis de pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecție a mediului de către operatorii economici cu activitate industrială (M.O. nr. 531/07.06.2024)
 
● Ordin nr. 1.248 emis de  M.M.A.P. privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare documentară (M.O. nr. 531/07.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 58 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2024 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM PLUS, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (M.O. nr. 533/07.06.2024)
 
● O.U.G. nr. 59 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și alte măsuri fiscale (M.O. nr. 534/07.06.2024)
 
● Lege nr. 180 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2024 pentru modificarea art. 351 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014—2020 (M.O. nr. 538/10.06.2024)
 
● Ordin nr. 981 emis de M.F. cu privire la înregistrarea în contabilitate a unor impozite (M.O. nr. 539/10.06.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 30.05.2024 – 05.06.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 30.05.2024 – 05.06.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 30.05.2024 – 05.06.2024

● Hotărâre 571 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O. nr. 504/30.05.2024)
 
● Hotărâre 572 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (M.O. nr. 504/30.05.2024)
 
● Ordin nr. 18 emis de A.N.R.E. pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piaţa de energie electrică (M.O. nr. 504/30.05.2024)
 
● Legea nr. 161 pentru modificarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (M.O. nr. 507/30.05.2024)
 
● Hotărâre nr. 580  pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile (M.O. nr. 510/31.05.2024)
 
● Legea nr. 176 a pescuitului și a protecției resursei acvatice vii (M.O. nr. 517/03.06.2024)
 
● Ordin nr. 1133 emis de M.A.P. privind modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3.173/2023 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului „Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare a acestuia (M.O. nr. 521/05.06.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 22.05.2024 – 28.05.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 22.05.2024 – 28.05.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 22.05.2024 – 28.05.2024

● Ordin nr. 2600/537 emis de M.S./C.N.A.S. pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora (M.O. nr. 471/22.05.2024)
 
● Ordin nr. 201 emis de M.A.D.R. pentru aprobarea schemei de ajutor de stat „Investiţii în tehnologii forestiere care îmbunătăţesc rezilienţa şi valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere”(M.O. nr. 475/23.05.2024)
 
● Ordin nr. 2640 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative (M.O. nr. 476/23.05.2024)
 
● Ordin nr. 1103 emis de M.E.A.T. privind modificarea şi completarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 598/2023 (M.O.nr. 479/23.05.2024)
 
● O.U.G. nr. 52 pentru modificarea și abrogarea unor prevederi din acte normative în domeniul achizițiilor publice și achizițiilor sectoriale (M.O.nr. 483/24.05.2024)
 
● Ordin nr. 2049 emis de M.I.P.E. privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Listarea la bursă a întreprinderilor” (M.O.nr. 484/24.05.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 15.05.2024 – 21.05.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 15.05.2024 – 21.05.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 15.05.2024 – 21.05.2024

● Ordin nr. 888 emis de A.N.A.F. privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.253/2021 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (300) „Decont de taxă pe valoarea adăugată” (M.O. nr. 448/15.05.2024)
 
● Ordin nr. 2524 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/ comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public (M.O. nr. 449/15.05.2024)
 
● Hotărâre nr. 484 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru educaţia continuă a adulţilor 2024 – 2030 (M.O. nr. 450/16.05.2024)
 
● Ordin nr. 2528 emis de M.S. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice (M.O. nr. 458/17.05.2024)
 
● Ordin nr. 2025 emis M.I.P.E. pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente reducerilor procentuale şi corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007 – 2013, Programul operaţional Infrastructură mare 2014 – 2020 şi pentru Programul Dezvoltare durabilă 2021 – 2027 (M.O. nr. 459/17.05.2024)
 
● Ordin nr. 632/4092 emis de M.M.S.S./M.E. privind completarea Listei specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare, prevăzută în anexa la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului educaţiei naţionale nr. 1.151/4.115/2018 (M.O. nr. 460/17.05.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 08.05.2024 – 14.05.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 08.05.2024 – 14.05.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 08.05.2024 – 14.05.2024

● Ordin nr. 874 emis de A.N.A.F. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic (M.O. nr. 422/09.05.2024)
 
● Ordin nr. 77 emis de A.N.S.V.S.A. pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitar – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 (M.O. nr. 425/09.05.2024)
 
● Ordin nr. 1105 emis de M.E.A.T. privind modificarea şi completarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 1.341/2023 (M.O. nr. 427/09.05.2024)
 
● Ordin nr. 20693 emis de M.C.I.D. privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.953/2022 (M.O. nr. 428/09.05.2024)
 
● Ordin nr. 4275 emis de M.E. pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului superior dual (M.O. nr. 430/10.05.2024)
 
● Ordin nr. 356 emis de C.N.P.P. pentru aprobarea modelelor deciziilor privind recalcularea pensiilor din sistemul public de pensii (M.O. nr. 431/10.05.2024)
 
● Ordin nr. 1120 emis de M.E.A.T. privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023 (M.O. nr. 432/10.05.2024)
 
● O.U.G. nr. 45 pentru modificarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor (M.O. nr. 432/10.05.2024)
 
● Lege nr. 128 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020 (M.O. nr. 435/13.05.2024)
 
● Lege nr. 126 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţii de combatere a evaziunii fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 437/13.05.2024)
 
● Ordin nr. 423 emis de A.N.C.P.I. pentru completarea Regulamentului privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de experţii judiciari în specialitatea topografie, cadastru şi geodezie, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.218/2023 (M.O. nr. 437/13.05.2024)
 
● Lege nr. 127 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (M.O. nr. 441/14.05.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 24.04.2024 – 08.05.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 24.04.2024 – 08.05.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 24.04.2024 – 08.05.2024

● Ordin nr. 149 emis de M.A.D.R. pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” (M.O. nr. 381/24.04.2024)
 
● Ordin nr. 76 privind modificarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind condiţiile sanitar – veterinare în care se poate efectua vânzarea directă a laptelui crud prin intermediul automatelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 55/2010 (M.O. nr. 384/24.04.2024)
 
● Ordin nr. 377 emis de I.N.S. privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN (M.O. nr. 385/25.04.2024) ! Intră în vigoare la data de 01.01.2025!
 
● Ordin nr. 353 emis de M.E. pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile, aferentă Fondului pentru modernizare (M.O. nr. 386/25.04.2024)
 
● Ordin nr. 354 emis de M.E. pentru aprobarea Ghidului specific – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile, aferentă Fondului pentru modernizare (M.O. nr. 386/25.04.2024)
 
● Ordin nr. 355 emis de M.E. pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, aferentă Fondului pentru modernizare (M.O. nr. 387/25.04.2024)
 
● Ordin nr. 356 emis de M.E. pentru aprobarea Ghidului specific – Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, aferentă Fondului pentru modernizare (M.O. nr. 387/25.04.2024)
 
● Ordin nr. 2379 emis de M.S. privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public (M.O. nr. 388/25.04.2024)
 
● O.U.G. nr. 38 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic (M.O. nr. 388/25.04.2024)
 
● O.U.G. nr. 39 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 159/2020 privind finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi domeniului HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul energetic naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de minimum 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug – in, prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP” (M.O. nr. 389/25.04.2024)
 
● Ordin nr. 20609 emis de M.C.I.D. privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicaţii prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe”, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României 2021 – 2026, pilonul II, componenta 7, investiţia 11(M.O. nr. 394/26.04.2024)
 
● Ordin nr. 825 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea procedurii de punere în aplicare a prevederilor art. 3212 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (396) „Declarație informativă privind plățile transfrontaliere efectuate de prestatorii de servicii de plată” (M.O. nr. 398/29.04.2024)
 
● Ordin nr. 75/874 emis de M.A.D.R. și al ministrului mediului, apelor și pădurilor privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2024, pe specii și zone (M.O. nr. 399/29.04.2024)
 
● O.U.G. nr. 43 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 409/30.04.2024)
 
● O.U.G. nr. 44 pentru completarea art. 71 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale, precum și privind completarea art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2023 pentru aprobarea și finanțarea Programului național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții (M.O. nr. 409/30.04.2024)
 
● Hotărâre nr. 451 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O. nr. 410/30.04.2024)
 
● Ordin nr. 2.447/493 emis de M.S./C.N.A.S. pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 (M.O. nr. 415/07.05.2024)
 
● Lege nr. 121 privind energia eoliană offshore (M.O. nr. 421/08.05.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 17.04.2024 – 23.04.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 17.04.2024 – 23.04.2024 1934 1446
Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 17.04.2024 – 23.04.2024

● Ordin nr. 336 emis de M.E. pentru aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în lanţul valoric industrial de producţie şi/sau asamblare şi reciclare a bateriilor, celulelor şi panourilor fotovoltaice (M.O. nr. 366/18.04.2024)
 
● Ordin nr. 984 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea sectorului organizaţiilor neguvernamentale” din cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 7 „Transformare digitală”, investiţia 9 „Digitalizarea sectorului organizaţiilor neguvernamentale” (M.O. nr. 368/18.04.2024)
 
● Lege nr. 107 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 (M.O. nr. 370/18.04.2024)
 
● Ordin nr. 621/1227/1028/129/20637 emis de M.F./M.D.L.P.A./M.E.A.T./M.A.D.R./M.C.I.D. privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM PLUS pentru componentele IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS şi INNOVATION PLUS (M.O. nr. 373/19.04.2024)
 
● Lege nr. 110 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz (M.O. nr. 374/22.04.2024)
 
● Ordin nr. 779 emis de A.N.A.F. pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale (M.O. nr. 374/22.04.2024)
 
● Ordin nr. 723/474/31/1264 emis de A.N.A.F/C.N.A.S./C.N.P.P./A.N.O.F.M. pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 „Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” (M.O. nr. 374/22.04.2024)
 
● Ordin nr. 20638 emis de M.C.I.D. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 21.324/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare cu caracter economic din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022 – 2027 al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării„(M.O. nr. 377/23.04.2024)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.04.2024 – 17.04.2024

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.04.2024 – 17.04.2024 1934 1446


Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul 10.04.2024 – 17.04.2024

● Ordin nr. 1648 emis de M.S. privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele de înfrumuseţare şi saloanele de tatuaj, piercing şi implantare dermală (M.O. nr. 330/10.04.2024)
 
● Ordin nr. 701 emis de M.M.A.P. privind aprobarea Instrucţiunilor de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori portabili în sistemul răspunderii extinse a producătorului, precum şi în vederea monitorizării şi verificării tranzacţiilor cu deşeuri municipale (M.O. nr. 330/10.04.2024)
 
● Legea nr. 85 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic (M.O. nr. 333/10.04.2024)
 
● Ordin nr. 985 emis de M.E.A.T. pentru modificarea art. 4 din Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 (M.O. nr. 334/10.04.2024)
 
● Ordin nr. 1786 emis de M.S. privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative (M.O. nr. 336/11.04.2024)
 
● Lege nr. 87 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, precum şi pentru modificarea alin. (21) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă (M.O. nr. 338/11.04.2024)
 
● Lege nr. 89 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (M.O. nr. 338/11.04.2024)
 
● Ordin nr. 573/180 emis de M.M.S.S./I.N.S. privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011(M.O. nr. 338/11.04.2024)
 
● Ordin nr. 665 emis de A.N.A.F.  pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari şi mijlocii (M.O. nr. 344/12.04.2024)
 
● Ordin nr. 748 emis de A.N.A.F. privind aprobarea procedurii pentru anularea obligaţiilor fiscale ce pot face obiectul facilităţii prevăzute la art. II din Legea nr. 10/2024 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligaţii fiscale datorate de cooperativele agricole (M.O. nr. 347/12.04.2024)
 
● O.U.G. nr. 34 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă – nou – născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou – născuţi, pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi prorogarea unui termen (M.O. nr. 347/12.04.2024)
 
● Ordin nr. 1908/371 emis de M.S./C.N.A.S.  privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora (M.O. nr. 347/12.04.2024)
 
● Lege nr. 96 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman (M.O. nr. 351/15.04.2024)
 
● Lege nr. 103 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2023 privind modificarea unor acte normative în domeniul fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021—2027 (M.O. nr. 358/17.04.2024).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane