Informare legislativă

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 17.05.2023 – 23.05.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 17.05.2023 – 23.05.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

17.05.2023 – 23.05.2023

ORDIN nr. 1515 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a Programului şi a Convenţiei de garantare şi plată a granturilor (M.O. nr. 439/19.05.2023).
 
LEGEA 125 privind completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (M.O. nr. 440/22.05.2023).
 
LEGEA 126 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2021 pentru modificarea art. 5 pct. IV4 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat (M.O. nr. 440/22.05.2023).
 
LEGEA 128 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2022 pentru modificarea şi completarea art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (M.O. nr. 440/22.05.2023).
 
LEGEA 124 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere (M.O. nr. 441/22.05.2023).
 
OUG 36/17.05.2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020 (M.O. nr. 442/22.05.2023).
 
ORDIN 1.365Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru completarea Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 890/2023 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.366/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiția I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”, investiția I1.„Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor. (M.O. nr. 443/22.05.2023).
 
LEGEA 131 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr. 446/23.05.2023).
 
LEGEA 132 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008 (M.O. nr. 446/23.05.2023).
 
LEGEA 133 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene (M.O. nr. 446/23.05.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.05.2023 – 16.05.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 10.05.2023 – 16.05.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

10.05.2023 – 16.05.2023

O.U.G. nr. 33  privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2018 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (M.O. nr. 410/12.05.2023)
 
Ordin nr. 455 emis de Consiliul Concurenței pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind condiţiile, termenele şi procedura de urmat pentru adoptarea de măsuri interimare, potrivit prevederilor art. 31 alin. (9) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale (M.O. nr. 412/15.05.2023)
 
Ordin nr. 188 emis de M.A.D.R. privind modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în domeniul agriculturii (M.O. nr. 416/15.05.2023)
 
Ordin nr. 456 emis de Consiliul Concurenței pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedura de constatare și sancționare a practicilor de concurență neloială (M.O. nr. 433/15.05.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 03.05.2023 – 09.05.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 03.05.2023 – 09.05.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

03.05.2023 – 09.05.2023

● Ordin nr. 7422 al ministrului antreprenoriatului și turismului privind derogarea de la prevederile art. 16 alin. (4) lit. a) din Schema de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism lamanifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în străinătate Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului și turismului nr. 330/2023, pentruTârgul de turism IMEX Frankfurt 2023 (M.O. nr. 388/05.05.2023)
 
● Ordin nr. 455/1267 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și al ministrului finanțelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 231/2022 privind gestionarea și utilizarea fondurilor Interreg și a contribuției publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2021—2027 (M.O. nr. 391/08.05.2023)
 
● Ordin nr. 874/1429 emis de M.M.S.S. și M.F. privind aprobarea procedurii de aplicare a prevederilor art. IV alin. (1) şi (2) din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligaţii fiscale şi pentru modificarea unor acte normative (M.O. nr. 391/08.05.2023)
 
● Lege nr. 110 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (M.O. nr. 396/09.05.2023)
 
● Lege nr. 112 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților și pentru modificarea altor acte normative (M.O. nr. 396/09.05.2023)
 
● Hotărâre nr. 393 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2023 (M.O. nr. 398/09.05.2023)
 
● Hotărâre nr. 394 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de cartof de consum”, în anul 2023 (M.O. nr. 398/09.05.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 26.04.2023 – 03.05.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 26.04.2023 – 03.05.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

26.04.2023 – 03.05.2023

O.U.G. nr. 29 pentru modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei (M.O. nr. 354/26.04.2023)
 
Ordin nr. 1063 emis de M.M.A.P. pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională (M.O. nr. 364/28.04.2023)
 
Ordin nr. 20.463/3.964/967/1.415 emis de M.C.I.D./M.E./M.M.S.S./M.F. privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator (M.O. nr. 370/02.05.2023)
 
Ordin nr. 2.858 emis de M.C. pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public (M.O. nr. 370/02.05.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 20.04.2023 – 26.04.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 20.04.2023 – 26.04.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

20.04.2023 – 26.04.2023

● Hotărâre nr. 352 privind acordarea unei măsuri de sprijin de urgenţă pentru producătorii agricoli din sectorul cereale (M.O. nr. 334/20.04.2023)
 
● Ordin nr. 149 emis de M.A.D.R. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2018 pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea din circuitul agricol a pajiştilor permanente (M.O. nr. 336/21.04.2023)
 
● Ordin nr. 1307 emis de M.F. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 158/2015 privind aprobarea modelului autorizaţiei de distribuţie a aparatelor de marcat electronice fiscale (M.O. nr. 336/21.04.2023)
 
● Hotărâre nr. 346  pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, funcționarea, evaluarea și acreditarea entităților din infrastructura de inovare și transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora (M.O. nr. 341/24.04.2023)
 
● Hotărâre nr. 355 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 (M.O. nr. 344/24.04.2023)
 
● Ordin nr. 1.355 emis de M.F. privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie — Revizia 8 (M.O. nr. 351/26.04.2023)
 
● Anexa la Ordin nr. 1.355 emis de M.F. privind aprobarea Ghidului solicitantului elaborat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie — Revizia 8 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie — Revizia 8 (M.O. nr. 351bis/26.04.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 12.04.2023 – 19.04.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 12.04.2023 – 19.04.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

12.04.2023 – 19.04.2023

● Lege nr. 86 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor (M.O. nr. 310/12.04.2023)
 
Lege nr. 88 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 310/12.04.2023)
 
Ordin nr. 625 emis de M.D.L.A.P. pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (M.O. nr. 314/13.04.2023)
 
Ordin nr. 1320/227 emis de M.S si C.N.A.S. pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 (M.O. nr. 316/13.04.2023)
 
O.U.G. nr. 23 privind instituirea unor măsuri de simplificare şi digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021 – 2027(M.O. nr. 319/13.04.2023)
 
Lege nr. 102 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, a Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi pentru completarea art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (M.O. nr. 322/18.04.2023)
 
Ordin nr. 146 emis de M.D.A.R.  privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare – dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2023 – 2026, „Agricultură şi Dezvoltare Rurală – ADER 2026” (M.O. nr. 322/18.04.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 04.04.2023 – 11.04.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 04.04.2023 – 11.04.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

04.04.2023 – 11.04.2023

 Ordin nr. 616 emis de M.M.S.S. privind modificarea procedurii de implementare a Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.314/2022 (M.O. nr. 281/04.04.2023)
 
 Ordin nr. 626 emis de M.A.T. pentru modificarea şi completarea Procedurii de avizare a organizaţiilor de management al destinaţiei, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.293/2022 (M.O. nr. 283/05.04.2023)
 
 Ordin nr. 890 emis de M.M.A.P. privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.366/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiţia I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”, investiţia I1. „Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune”, componenta 3. Managementul deşeurilor (M.O. nr. 286/06.04.2023)
 
 O.U.G. nr. 20 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale (M.O. nr. 290/06.04.2023)
 
 Hotarare nr. 302 pentru modificarea Normelor metodologice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017 (M.O. nr. 290/06.04.2023)
 
 Ordin nr. 420 emis de A.N.A.F. pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Notificare de conformare emisă de organul de inspecţie fiscală”, a procedurii de notificare şi a periodicităţii de emitere, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1.a la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.711/2015 privind modelul şi conţinutul formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală (M.O. nr. 291/06.04.2023)
 
 Lege nr. 84 pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 (M.O. nr. 294/07.04.2023)
 
 O.U.G. nr. 21 privind Statutul lucrătorului cultural profesionist (M.O.nr. 297/07.04.2023)
 
 Lege nr. 85 pentru instituirea zilei de 3 martie ca „Ziua solidarității româno-polone” (M.O.nr. 307/11.04.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 29.03.2023 – 04.04.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 29.03.2023 – 04.04.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

29.03.2023 – 04.04.2023

 Ordin nr. 798 emis de M.M.S.S. privind aprobarea Procedurii de încadrare în sectoarele de negociere colectivă a unităţilor definite conform art. 1 pct. 21 din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social. (M.O. nr. 259/29.03.2023)
 
● Hotărâre nr. 274 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie (M.O. nr. 262/29.03.2023)
 
● Ordin nr. 2781 emis de M.C. pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a proiectelor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.231/2011 (M.O. nr. 262/29.03.2023)
 
● Ordin nr. 1178 emis de M.F. pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate (M.O. nr. 263/30.03.2023)
 
● Ordin nr. 347 emis de A.N.A.F. pentru modificarea unor acte normative privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (M.O. nr. 264/30.03.2023)
 
 Lege nr. 69 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr. 265/30.03.2023)
 
● Ordin nr. 612 emis de M.A.T. privind modificarea părţii introductive a pct. 3.2.1 din Procedura de implementare a Programului pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici şi mijlocii „Start – up Nation – ROMÂNIA”, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.111/2022 (M.O. nr. 265/30.03.2023)
 
● Ordin nr. 1352 emis de M.I.P.E. pentru modificarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijin prin granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă”, în cadrul axei prioritare 4 „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, prioritatea de investiţii „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, obiectiv specific „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID – 19”, acţiunea 4.1.1 „Investiţii în activităţi productive din Programul operaţional Competitivitate 2014 – 2020”, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 1.981/2022 (M.O. nr. 268/30.03.2023)
 
● Ordin nr. 1352 emis de M.I.P.E. privind modificarea Schemei de ajutor de stat „Granturi pentru investiţii în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniile industriei alimentare şi construcţiilor, precum şi alte domenii în legătură cu acestea, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă”, în cadrul axei prioritare 4 – „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, prioritatea de investiţii „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID – 19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei”, obiectivul specific 4.1 „Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia COVID – 19”, acţiunea 4.1.1 „Investiţii în activităţi productive” din Programul operaţional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului investiţiilor şi proiectelor europene nr. 2.734/2022 (M.O. nr. 268/30.03.2023)
 
 O.U.G. nr. 19 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (M.O. nr. 268/30.03.2023)
 
● Ordin nr. 1263/654 emis de M.F. și M.M.S.S.  privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2023 (M.O. nr. 268/30.03.2023)
 
● Ordin nr. 1.288/708 emis de M.I.P.E. și A.N.A.P. privind modificarea și completarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 6.712/890/2017 privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat …… (M.O. nr. 278/03.04.2023)
 
● Ordin nr. 864 emis de M.M.A.P. pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate… (M.O. nr. 277/04.04.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 22.03.2023 – 28.03.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 22.03.2023 – 28.03.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

22.03.2023 – 28.03.2023

● O.U.G. nr. 18 privind cadrul de desfășurare a sprijinului financiar și tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare și derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (M.O. nr. 248/24.03.2023)
 
● Ordin nr. 712 emis de A.N.C.P.I. privind modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de încasare şi virare a tarifelor de publicitate imobiliară (M.O. nr. 250/27.03.2023)
 
● Ordin nr. 42 al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor. (M.O. nr. 256/28.03.2023).

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 15.03.2023 – 21.03.2023

Acte normative cu impact asupra activității C.C.I. Brașov și a membrilor acesteia 15.03.2023 – 21.03.2023 1934 1446

Publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I în intervalul:

15.03.2023 – 21.03.2023

● O.U.G. nr. 10 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate (M.O. nr. 218/16.03.2023)
 
●  O.U.G. nr. 11 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil (M.O. nr. 218/16.03.2023)
 
●  Ordin nr. 1106 emis de M.F. privind aprobarea Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie – Revizia 7 (M.O. nr. 220/17.03.2023)
 
 Ordin nr. 31 emis de M.A.I. privind stabilirea sistemului de management şi control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă – componenta C7 – Transformare digitală, investiţia 8 – Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată (M.O. nr. 224/20.03.2023)

Întocmit, Consilier juridic, Alina Groșanu

Contact

Alina Groșanu – Director Departament Juridic Arbitraj Resurse Umane