Portofoliu Proiecte
CCIBV


Proiecte CCIBV

Camera de Comerț și Industrie Brașov prin Departamentul de Consultanță a implementat cu succes următoarele proiecte, angrenând economia Brașovului și antreprenoriatului din Brașov.

CALIFICARE PENTRU SECURITATE

Obiectivele proiectului implementat

Creșterea participării la programele de formare profesională continuă pentru un număr de 652 angajați cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare, persoanele cu vârsta de peste 40 ani și din zone rurale.

Parteneri:
ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ BRAȘOV

135179

POCU/726/6/12 /135179

18.03.2021

17.03.2023

PERFORMANȚĂ PRIN EDUCAȚIE PRACTICĂ

Obiectivele proiectului implementat

Creșterea oportunităților de inserție pe piața muncii și a relevanței pregătirii practice pentru 245 de studenți și masteranzi printr-un program integrat de orientare. consiliere în carieră și stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI care să asigure inserția pe piața muncii a cel puțin 86 studenți sau absolvenți.

Parteneri:
CONFEDERAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ANTREPRENORIAT FEMININ – CONAF

132913

POCU/626/6/13/132913

01.10.2020

30.01.2023

CARIERĂ DE SUCCES ÎN ȘTIINȚELE INGINEREȘTI

Obiectivele proiectului implementat

Aprofundarea cunoștințelor și dobândirea de noi competențe prevăzute în curricula universitară prin plasarea studenților în situații reale de producție, ceea ce le conferă calități privind relațiile interumane de muncă; creșterea motivației pentru pregatirea teoretică și practica a studenților printr-o mai bună cunoaștere a viitoarei profesii de către aceștia, pregătirea tinerilor absolvenți pentru piața muncii prin dobândirea de experiență practică în perioada studiilor universitare; de asemnea intensificarea rolului IMM-urilor partenere în procesul de formare profesională a studenților prin: stabilirea unui dialog permanent între agentul economic și universitate / facultate / departament / centru de cercetare; prezentarea nevoilor actuale ale IMM-urilor în ceea ce privește activitatea de instruire a studenților.

131259

POCU/626/6/13/131259

24.09.2020 – 24.01.2023

CARIERĂ DE SUCCES ÎN DOMENIUL TIPOGRAFIEI

Obiectivele proiectului implementat

Derularea de stagii de practică pentru un număr de 163 elevi prin crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă; aceștia vor participa la activități de învățare la un loc de muncă  asigurat de către partenerul proiectului (ZET PRINT SRL) la activități generate de parteneriate între unitățile de învățământ și companii din sectoare economice cu potențial competitiv, identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI la activități de formare profesională continuă organizate de către liderul de proiect și implementate cu ajutorul partenerului din proiect.

Parteneri:
ZET PRINT SRL

133002

POCU/ 633/6/14/133002

03.09.2020

02.09.2022

FORMARE PENTRU INOVARE

Obiectivele proiectului implementat

Adaptarea activității a 36 de întreprinderi si 336 angajați din regiunea centru la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și a domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI prin cursuri de formare profesională și asistență tehnică în elaborarea unei planificări strategice pe termen lung.

Parteneri:
ASOCIAȚIA LIGA DE UTILITATE PUBLICĂ ȘI ASOCIAȚIA EURO <26

128254

POCU/464/3/12/128254

21.10.2019 – 20.04.2021

AAD de prelungire 31.12.2021

COMPETITIVITATE ÎN REGIUNEA CENTRU

Obiectivele proiectului implementat

Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale pentru 459 de angajați din regiunea de dezvoltare centru în vederea sporirii capacității de inserție profesională și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Parteneri:
CENTRUL NAȚIONAL DE ÎNVĂȚĂMÂNT TURISTIC S.A. BUCUREȘTI, FUNDAȚIA CONVERGENȚE EUROPENE BUCUREȘTI

128121

POCU/464/3/12/128121

25.10.2019 – 15.07.2021

AAD de prelungire 31.10.2021

AFACERIȘTI ÎN CENTRU!

Obiectivele proiectului implementat

Sprijinirea antreprenoriatului în domeniul non-agricol din zonele urbane din regiunea centru prin creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale pentru un număr de 450 de persoane care vor fi selectate dintre cei 490 de participanți la 14 seminarii de informare derulate în cadrul proiectului.

Parteneri:
ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ, MONDO CONSULTANȚA, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

106160

POCU/82/3/7/106160

15.01.2018 – 14.01.2021

AAD de prelungire pana la 31.03.2021

START IN BUSINESS

Obiectivele proiectului implementat

Dezvoltarea unei resurse umane cu un nivel înalt de calificare și competențe adaptate la cerințele pieții muncii în domeniul antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, prin înființarea a 33 de noi întreprinderi și subvenționarea acestora cu cca 40000 euro prin schema de ajutor de minimis și crearea a minimum 66 de noi locuri de muncă.

Parteneri:
SAND MAR CONSULTING SRL. UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR DIN TĂRGU MUREȘ ȘI UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU

108360

POCU/82/3/7/108360

15.01.2019 – 14.01.2021

EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ BAZATĂ PE INOVARE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ – ROMÂNIA START UP PLUS

Obiectivele proiectului implementat

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale bazate pe inovare și dezvoltare durabilă pentru 300 de persoane din regiunea de centru, în vederea încurajării antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin înființarea a 36 de noi întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană și subvenționarea acestora cu cca 33300 euro prin schema de ajutor de minimis România Start Up Plus.

Parteneri:
REDIS CONSULT SRL

105330

POCU/82/3/7/105330

15..01.2018 – 14.01.2021

AAD prelungire pana la 31.03.2021

EDUCAȚIE „CU PROFIT”

Obiectivele proiectului implementat

Sprijinirea unui număr de 960 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar (învățământul liceal și învățământul profesional – ISCED 3) din regiunile nord est și centru în dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor necesare în procesul de inserție pe piața muncii prin participarea la activități specifice firmelor de exercițiu.

Parteneri:
FUNDAȚIA CORONA IAȘI

150105

POSDRU/175/2.1/S/150105

11.02.2015 -10.12.2015

PARTENERIAT EDUCAȚIE – BUSINESS (PEB)

Obiectivele proiectului implementat

Facilitarea procesului de tranziție de la școală la viața activă prin consilierea și orientarea profesională a 600 de elevi înmatriculați în sistemul național de învățământ secundar (ISCED 3) din regiunile de dezvoltare nord-est și centru și prin înființarea, organizarea și funcționarea a 120 de firme de exercițiu .

Parteneri:
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI NEAMȚ (S); CASA CORPULUI DIDACTIC NEAMȚ; ASOCIAȚIA INNOVA PENTRU INOVARE PRIN DEZVOLTARE DURABILĂ

151108

POSDRU/175/2.1/S/151108

11.02.2015-31.12.2015

O ȘANSĂ PENTRU SUCCES ÎN AFACERI

Obiectivele proiectului implementat

Creșterea ratei de ocupare în regiunile de dezvoltare nord-est și centru prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale a 480 de persoane cu vârsta de peste 18 ani și subvenționarea cu cca 15000 euro a 48 de planuri de afaceri prin schema de ajutor de minimis “Sprijin pentru antreprenori”.

Parteneri:
INNOVA PROJECT CONSULTING SRL; CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE NEAMȚ (S)

150295

POSDRU/176/3.1/S/150295

06.02.2015 – 05.12.2015

EUROPE ENTERPRISE NETWORK BRAȘOV COSME, BISNet Transylvania 2020

Obiectivele proiectului implementat

Sprijinirea afacerilor creșterea capacității de internaţionalizare a firmelor, facilitarea accesului la târguri, expoziţii de profil, organizarea de misiuni economice și identificarea de parteneri prin cooperare internațională asistată tehnic de personal calificat; diseminare informații, organizare seminarii și instruiri; suport pentru inovare, sprijin pentru dezvoltarea capacităţii de inovare a întreprinderilor, transfer de knowhow şi tehnologie, audituri tehnologice și pachete de soluții integrate; sprijinirea participării IMM-urilor la programele UE pentru cercetare şi dezvoltare, prin identificarea de parteneriate, oportunități de finanțare și asistență tehnică în elaborarea de cereri de finanțare.

Specific Grant Agreement nr. 880115

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest (S); Agenţia de Dezvoltare Regională Centru; Universitatea Tehnică Cluj, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronică INOE 2000, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică, Incubatorul de Afaceri (INCDIE ICPECA) de la Sf. Gheorghe; Asociația Română pentru Industria Electronică și Software Transilvania, Cluj

CALIFICAREA ȘI RECALIFICAREA ANGAJAȚILOR DIN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI

Obiectivele proiectului implementat

Calificarea și recalificarea angajaților din industria de prelucrare a lemnului.

82519

POSDRU /108/2.3/G/82519

01.09.2011-31.08.2013

ASFOR BV

COMPETENȚE PENTRU ADAPTABILITATE; FLEXICURITATE ȘI DURABILITATE ÎN SECTORUL OSPITALITĂȚII ȘI TURISMULUI

Obiectivele proiectului implementat

Creșterea gradului de adaptabilitate și flexibilitate a managerilor, întreprinzătorilor și angajaților din sectorul turism-ospitalitate în regiunile Sud Est, Sud Muntenia, Centru și București-Ilfov care au un potențial ridicat de dezvoltare prin promovarea de programe de informare și specializare / perfecționare corelate cu standardele internaționale cu nevoile unei piețe dinamice a muncii și cu cerințele de competitivitate.

Parteneri:
SC EURODEZVOLTARE SRL (S); SC TOURISM HOTEL AND RESTAURANT CONSULTING GROUP SRL; CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE PRAHOVA; ASCOM SERVIZI PADOVA SPA; UNITÀ SEMPLICE DI ENDOCRINOLOGIA E DIABETOLOGIA PEDIATRICA E ADOLESCENTOLOGIA DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA DI PADOVA

53431

POSDRU/81/3.2/S/53431

01.08.2011-31.07.2014

“MANTREP “ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII MANAGEMENTULUI ȘI A CAPACITĂȚII INTERNE A ÎNTREPRINDERILOR PRIN INTERMEDIUL ANTREPRENORIATULUI

Obiectivele proiectului implementat

Creșterea adaptabilității IMM-urilor în vederea îmbunătățirii performanței și capacității interne a acestora prin dezvoltarea resurselor umane de nivel managerial și promovarea culturii antreprenoriale.

Parteneri:
HUMAN CAPITAL SOLUTIONS (S); AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ BUCUREȘTI-ILFOV (ADRBI); CCI IAȘI; SPEEDY ACADEMY SOFIA

60024

POSDRU/92/3.1/S/60024

03.01.2011-03.07.2013

DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL ȘI CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ÎN AFACERI

Obiectivele proiectului implementat

Dezvoltarea abilităților antreprenoriale pentru 1200 manageri de microîntreprinderi și IMM-uri prin programe de formare și servicii inovatoare de consiliere în vederea dezvoltării de practici antreprenoriale noi de-a lungul a trei ani, în cinci regiuni de dezvoltare din Romania prin pregătirea personalului de conducere de la toate nivelurile.

Parteneri:
PEOPLE INVESTMENT SRL BUCUREȘTI; CCI A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI; CCIA TIMIȘ; SC VLADTEH SRL TIMIȘOARA; TRAINING & CONSULTING ALLIANCE SRL; THE VOCATIONAL COLLEGE (TVC) London/UK;

61820

POSDRU/92/3.1/S/61820

01.02.2010-31.01.2015

EDUCAȚIA ANTREPRENORIALĂ – CHEIA COMPETITIVITĂȚII IMM-URILOR

Obiectivele proiectului implementat

Dezvoltarea competențelor manageriale și antreprenoriale, promovararea culturii antreprenoriale în randul personalului de conducere din întreprinderi / IMM-uri, a întreprinzătorilor si a persoanelor care doresc să initieze o activitate independentă

Parteneri:
CCI TELEORMAN; CCIPH; CCIBR; CCIDJ; CCIB; SIVECO; UNIVERSITATEA VALAHIA

62928

POSDRU/92/3.1/S/62928

01.12.2010-31.11.2012

SOLUȚII PENTRU ECONOMIA DE ASTĂZI

Obiectivele proiectului implementat

Creșterea și diversificarea competențelor profesionale ale persoanelor din regiunea centru cu o situație dificilă pe piața muncii în vederea adaptării calificărilor la nevoile pieței muncii inclusiv prin dezvoltarea spiritului antreprenorial pentru a facilita reintegrarea acestora pe piața muncii.

Parteneri:
SC ENNA CHER SRL (S), SC FORMARE MANAGERIALĂ ÎN TURISM – F.M.T. SRL; SC SAN SOFTWARE SRL SC ASCONT SRL; UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR DIN ROMÂNIA UGIR 1903

76944

POSDRU/105/5.1/G/76944

01.11.2010-31.10.2012

SCHEMA INOVATIVĂ DE ADAPTABILITATE SPECIFICĂ SISTEMULUI CAMERAL ROMÂNESC- SIAS

Obiectivele proiectului implementat

Creșterea gradului de adaptabilitate și de mobilitate al angajaților; promovarea formelor flexibile de organizare a muncii; formarea profesională specifică.

Parteneri:
CCI TM (S); CCI BC; CCI PH; CCI VL; UNIVERSITATEA DE VEST TM; CCIA SM; ESCOLAPROFISSIONAL; CRISTOVAO COLOMBO PORTUGALIA; MONDIMPRESA ITALIA

51296

POSDRU/92/3.1/S/62928

01.11.2010-31.10.2013

CONSILIERE; FORMARE PROFESIONALĂ ȘI ASISTENȚĂ PENTRU AFACERI ÎN MEDIUL RURAL – FAR

Obiectivele proiectului implementat

Contribuția la dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității în mediul rural din regiunile de dezvoltare București-Ilfov, Centru și Sud-Vest Oltenia prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii și asigurarea de oportunități sporite pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.

Parteneri:
ASOCIAȚIA EUROED BUCUREȘTI (S); SC GICEROVA SRL

59260

POSDRU/83/5.2/S/59260

02.08.2010-31.07.2013

EUROPE DIRECT

Obiectivele proiectului implementat

Centru de informare – info generale pe teme ale uniunii europene în toate limbile oficiale

Parteneri:
Eurpe Direct Făgăraș

(2010) 633971

COMM/B/BC/GO/ARES

01.06.2010-31.05.2021

REGIONS FOR NEW JOBS / R4J

Obiectivele proiectului implementat

Sprijinirea îmbunătățirii capacității de ocupare a șomerilor și a persoanelor inactive din cele trei regiuni implicate aplicând un sistem de măsuri cu caracter activ și inovator, inițiativă susținută de un partener transnațional experimentat care va promova intervenții integrate privind asistența, formarea, consolidarea competențelor, ocuparea și spiritul antreprenorial al beneficiarilor în vederea potrivirii profilului lor cu sectoarele de servicii care prezintă o dezvoltare dinamică atât în România cât și în Europa

Parteneri:
CCI BISTRIȚA (S); MESOGEIAKO SYMVOU-LEFTIKO SYSTEMA SA GRECIA; CCI PRAHOVA

50496

POSDRU/82/5.1/S/50496

01.06.2010-31.05.2013

CALIFICAREA ȘI RECALIFICAREA ANGAJAȚILOR DIN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI

Obiectivele proiectului implementat

Creșterea și dezvoltarea capacității de adaptare a capitalului social uman din județ la noile cerințe de pe piața muncii din industria de prelucrare a lemnului

Parteneri:
AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV (ADDJB)

13227

POSDRU/24/2.3/g/13227

01.09.2009 – 31.08.2011

MANAGERUL EUROPEAN DE SUCCES

Obiectivele proiectului implementat

Dezvoltare a capitalului uman prin promovarea culturii antreprenoriale în vederea creșterii competitivității, flexibilității și adaptabilității managerilor și a potențialilor manageri din regiunea centru.

Parteneri:
AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV (ADDJB); ESC RENNES SCHOOL OF BUSINESS

11187

POSDRU/31/3.1/G/11187

01.09.2009-30.08.2011

SCHEMA INOVATIVĂ PENTRU TRANZIȚIA DE LA ȘCOALĂ LA PIAȚA MUNCII PENTRU STUDENȚI

Obiectivele proiectului implementat

Realizarea unei scheme practice inovatoare la nivel transregional asupra modului în care se face corelarea dintre cunoștințele de bază dobândite în școală și competențele specifice dobâdite prin practică, necesare locului de muncă în vederea facilitării tranziției de la școală la viața activă în perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți și creșterea aptitudinilor de muncă a unui număr de 400 de viitori absolvenți și în consecință, îmbunătățirea perspectivelor de inserție ale acestora pe piața muncii.

Parteneri:
CCIA TIMIȘ (S); CCI BUCUREȘTI; UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANȚA; SC. CONFORT IMOBILIARE SRL DROBETA TURNU SEVERIN; UNIVERSITATEA „POLITEHNICA” TIMIȘOARA – CENTRUL DE INFORMARE ȘI CONSILIERE A STUDENȚILOR (CICS); UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA – FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR; UNIVERSITATEA „BABES BOLYAI” CLUJ-NAPOCA

2531

POSDRU/7/2.1/S/4 /2531

01.11.2008 – 30.06.2011

SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA INIȚIATIVEI PRIVATE ÎN MACROREGIUNEA UNU (RO1)

Obiectivele proiectului implementat

Sprijinirea și dezvoltarea mediului de afaceri în macroregiunea unu (RO1) printr-un sistem de servicii profesionale integrate. Această inițiativă va servi la promovarea culturii antreprenoriale în vederea creșterii abilității persoanelor de a materializa ideile de afaceri incluzând sprijin pentru a stimula creativitatea, inovarea și capacitatea de a-și asuma riscul precum și abilitatea de a planifica și gestiona proiecte cu scopul de a-și atinge obiectivele.

Parteneri:
FUNDAȚIA CENTRU PENTRU DEZVOLTAREA IMM-URILOR MARAMUREȘ; CCIA BISTRIȚA

POSDRU/9/3.1/S/10

01.11.2008-31.10.2011

IT PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR MANAGERIALE ȘI ANTREPRENORIALE

Obiectivele proiectului implementat

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale în vederea îmbunătățirii performanței și formării profesionale actuale a persoanelor din regiunea centru, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial și pentru a genera un număr crescut de afaceri.

Parteneri:
SC SAN SOFTWARE SRL (S); UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAȘOV; SC ENNA CHER SRL; SC ASCONT SRL; UNIUNEA GENERALĂ A INDUSTRIAȘILOR DIN ROMÂNIA UGIR 1903 BRAȘOV

8123

POSDRU/31/3.1/G/8123

01.04.2008 – 30.03.2010

EURO INFO CENTER

Obiectivele proiectului implementat

Rețea europeană creată și administrată de Comisia Europeană – Direcția Generală „Întreprinderi și Industrie”, ca o interfață între instituțiile europene și companiile la nivel local: informarea întreprinderile asupra problematicilor comunitare; acordarea de consultanță întreprinderilor mici și mijlocii în aplicarea legislației și normelor comunitare; sprijinirea valorificării oportunităților oferite de piața unică europeană, de a transmite Comisiei Europene reacțiile întreprinderilor mici și mijlocii privind temele comunitare care le afectează direct.

RO 825

01.01.1999 – 31.01.2007