Noul program de Master – Comerț Exterior la ASE

Noul program de Master – Comerț Exterior la ASE

Noul program de Master – Comerț Exterior la ASE 1417 1063


Urmare semnării în data de 20 iulie a.c. a noului ACORD DE PARTENERIAT între Academia de Studii Economice (ASE) din București și Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), vă prezintă noul program de Masterat – Comerț Exterior.

Programul Comerţ Exterior, elaborat şi propus în oferta educațională începând cu anul universitar 2018-2019 de către Academia de Studii Economice prin Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale şi Ministerul Antreprenoriatului și Turismului prin Departamentul de Comerţ Exterior, se adresează cu preponderență absolvenţilor de studii superioare din diferite domenii de specialitate, oferind posibilitatea aprofundării cunoştinţelor şi dezvoltării profesionale în domeniul Economiei și Afacerilor Internaţionale.

Programul asigură o pregătire de specialitate în domenii ca: negocieri internaţionale, marketing şi globalizare a afacerilor, analiza pieţelor, tranzacţii internaţionale, strategii internaţionale de firmă, contractare internaţională, instrumente de promovare, organizarea departamentelor de export, leadership și comunicare.

Recomandăm firmelor care activează în domeniul relațiilor economice internaționale să promoveze în rândul colectivului posibilitatea de a urma această formă de masterat!