Politica de înregistrare și participare la evenimente

POLITICA DE ÎNREGISTRARE ȘI PARTICIPARE

 Toți participanții sunt rugați să completeze formularul de înscriere online pe site-ulwww.ccibv.ro.

Procesul de înregistrare la workshop este compus din:

Completarea online a formularului de participare și achitarea tarifului de participare aferent;

Tariful de participare poate fi achitat prin următoarele modalități:

    • Transfer bancar în contul CCIBV – RO18BRDE080SV05853520800 deschis la BRD BRASOV, Cod fiscal : RO4443167
  • Confirmarea că înregistrarea a fost acceptată se va efectua prin email, după îndeplinirea condiției prevăzute la I.

Participarea este posibilă doar prin completarea și transmiterea formularului și a achitării tarifului de participare, în termenul menționat și în limita locurilor disponibile.

  1. Camera de Comerţ şi Industrie Brașov îşi rezervă dreptul de a schimba sau anula orice parte a programului publicat, urmare a unor situaţii neprevăzute sau care nu pot fi controlate de către
  2. Anularea evenimentului conduce la restituirea sumei achitate de beneficiar sau păstrarea sumei în contul CCIBV pentru un eveniment viitor în baza unei cererii
  3. Camera de Comerţ şi Industrie Brașov nu îşi asumă obligaţia de a acorda despăgubiri datorate schimbărilor în programele sale, în ceea ce priveşte perioadele, conţinutul, lectorii şi/sau locaţia de desfăşurare. În asemenea situaţii, Camera de Comerţ şi Industrie Brașov nu este răspunzătoare de eventualele daune provocate participanţilor înscrişi, indiferent de natura
  4. În cazul în care beneficiarul nu mai doreşte participarea la eveniment, tariful achitat se returnează în parte, după reţinerea unei sume echivalente cu 30% din valoarea tarifului de participare, reprezentând cheltuieli administrative nereturnabile în baza unei cererii
  5. În cazul în care participantul nu se prezintă la eveniment şi nu informează cu cel puţin 48 de ore înainte, tariful de participare nu se returnează.
  6. Evenimentul se organizează pentru o grupă minimă de 12 participanţi.
  7. Invitaţia, împreună cu prezentul formular de participare, ţin loc de contract între părţi.

Prin înregistrare, participantul va accepta Termenii și condițiile stabilite, inclusiv Politica de înregistrare și participare.

Toate informațiile de înregistrare și de participare furnizate vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți Termeni și condiții.

Pentru asistență tehnică în legătură cu înregistrarea, vă rugăm să ne contactați la adresa de email ccibv@ccibv.ro, tel: 0268.547.084

Locația

Camera de Comerț și Industrie Brașov

Str. Mihail Kogalniceanu nr.18-20, Brașov

Call Us

+0740 123 456

E-mail

exemplu@ccibv.ro

© 2021 CCIBV