Evenimente viitoare

PLANUL STRATEGIC PAC 2023 – 2027 INTERVENŢIA DR 23 – Procesarea și marketingul produselor agricole pentru obținerea unor produse alimentare

PLANUL STRATEGIC PAC 2023 – 2027 INTERVENŢIA DR 23 – Procesarea și marketingul produselor agricole pentru obținerea unor produse alimentare 1476 1182
Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea spre consultare publică până la data de 24.07.2024 a Ghidului Solicitantului aferent Intervenției DR-23, destinată investițiilor pentru procesarea și marketingul produselor agricole pentru obținerea unor produse alimentare și produse transformate altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene.

Obiectivul principal al acestei intervenții este dezvoltarea și modernizarea industriei alimentare într-un mod sustenabil, contribuind la atingerea obiectivelor Planului Strategic PAC 2023-2027. Aceasta include atenuarea schimbărilor climatice, promovarea energiei sustenabile și dezvoltarea unui sector alimentar durabil.

Solicitanți eligibili:

 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală
 • Întreprindere familială
 • Societate în nume colectiv – SNC
 • Societate în comandită simplă – SCS
 • Societate pe acţiuni – SA
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA
 • Societate cu răspundere limitată – SRL
 • Cooperative agricole înfiinţate în baza Legii nr. 566/ 2004
 • Societăți cooperative înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare)
 • Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu completările și modificările ulterioare)

Lista codurilor CAEN eligibile:

 1. Fabricarea îngheţatei – CAEN 1052
 2. Fabricarea produselor de morărit – CAEN 1061
 3. Fabricarea amidonului si a produselor din amidon – CAEN 1062
 4. Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie –           – CAEN 1071
 5. Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie – CAEN 1072
 6. Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuşcuşului şi altor produse făinoase similare – – CAEN 1073
 7. Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase – CAEN 1082
 8. Fabricarea condimentelor şi ingredientelor* – CAEN 1084
 9. Fabricarea de mâncăruri preparate – CAEN 1085
 10. Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi a alimentelor dietetice – CAEN 1086
 11. Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. fabricarea produselor din ouă, a albuminei din ouă – CAEN 1089
 12. Fabricarea berii – CAEN 1105

Cheltuieli eligibile:

 • înființarea/ dezvoltarea de capacități de procesare a produselor agricole;
 • înființarea de capacități de depozitare a materiei prime procesate/produsului finit;
 • înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing;
 • investiții care contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • implementarea sistemelor de management a calității şi de siguranță alimentară;
 • îmbunătățirea controlului intern al calității;
 • achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licențe;
 • marketingul produselor obținute.

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

 • Valoare maximă eligibilă pentru proiectele în sectorul panificației: 10.000.000 euro;
 • Valoarea maximă eligibilă pentru proiectele în alte sectoare: 3.500.000 euro.

Sprijinul public nerambursabil:

Solicitanții de finanţare vor respecta intensitatea maximă admisă conform ratelor de cofinanţare aplicabile cheltuielilor eligibile după cum urmează:

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departament Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084

Futures of Innovation Technologies European Digital Innovation Hub

Futures of Innovation Technologies European Digital Innovation Hub 1477 1181
FIT EDIH (Futures of Innovation Technologies European Digital Innovation Hub), singurul Centru European de Inovare Digitală din Regiunea Centru aprobat de Comisia Europeană se adresează IMM-urilor din Regiunea Centru care doresc să treacă la următorul nivel de eficiență utilizând tehnologii digitale!

Companiile care activează în domeniul productiei, smart city sau eHealth și doresc să își îmbunătățească, în mod GRATUIT, procesele de afaceri/producție, produsele sau serviciile care utilizează tehnologii digitale pot beneficia  în mod gratuit de pachete de servicii specializate în următoarele direcții:
– Demonstrarea și testarea tehnologiilor digitale
– Sprijin în accesarea de finanțări pentru digitalizarea afacerii
– Competențe digitale
– Conectarea la ecosistemul de inovare.

Pentru a identifica nevoile reale de digitalizare ale companiilor  și a le oferi în viitor cel mai potrivit sprijin în transformarea digitală, vă rugăm să completați un scurt chestionar care se găsește la:
– pentru IMM productie: https://fitedih.tspace.eu/web/forms/shared/-/form/117181
– pentru IMM smart city: https://fitedih.tspace.eu/web/forms/shared/-/form/125741
– pentru IMM eHealth: https://fitedih.tspace.eu/web/forms/shared/-/form/129001

Haide să începem transformarea digitală împreună!

Comunitatea FIT EDIH: www.digitalinnovationhub.fit

Finanțări: „Investiţii în exploataţii agricole” Componenta 4.1.1. „Achiziții de utilaje agricole”

Finanțări: „Investiţii în exploataţii agricole” Componenta 4.1.1. „Achiziții de utilaje agricole” 1260 945
Camera de Comerț și Industrie Brașov anunță lansarea variantei finale a ghidului solicitantului aferent  submăsurii 4.1 „Investiţii în exploataţii agricole”, componenta 4.1.1. „Achiziții de utilaje agricole”.

Scopul programului este de a îmbunătăți performanțele economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole.

Solicitanți eligibili:

 • Persoană fizică autorizată;
 • Întreprindere individuală;
 • Întreprindere familială;
 • Societate în nume colectiv – SNC;
 • Societate în comandită simplă – SCS;
 • Societate pe acţiuni – SA;
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL;
 • Societate comercială cu capital privat;
 • Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetaredezvoltare și didactice, inclusiv universităţi din domeniul agricol cu personalitate juridică, de drept public sau privat;
 • Societate agricolă;
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor;
 • Societate cooperativă agricolă;
 • Cooperativă agricolă;
 • Grup de producători și Organizație de producători.

Valoarea finanțării nerambursabile aferente proiectului:

Prin submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile de până la 1.500.000 euro, astfel:

 • Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 8.000 euro SO până la 250.000 și pentru fermele zootehnice având dimensiunea economică până la 500.000 euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 350.000 Euro pentru achiziții simple/1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr la nivel de fermă (inclusiv tineri fermieri);
 • Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică între 250 000 și 500.000 euro SO și fermele zootehnice având dimensiunea economică între 500.000 euro SO și 1 mil euro SO, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 400.000 Euro pentru achiziții simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;
 • Pentru fermele vegetale cu dimensiunea economică peste 500.000 euro SO și peste 1.000.000 euro SO pentru sectorul zootehnic rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi 400.000 Euro pentru achiziții simple/ 1.000.000 euro pentru achizițiile simple specifice culturii de sfeclă de zahăr;
 • Pentru cooperative, grupuri de producători și organizații de producători, rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% și nu va depăşi 1.500.000 Euro indiferent de tipul investiției și de dimensiunea ferme.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.

Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departament Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084

Programul Regional Centru 2021-2027 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă

Programul Regional Centru 2021-2027 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă 1885 1416


Camera de Comerț și Industrie Brașov vă prezintă programul de finantare PR Centru 2021-2027,
”Acțiunea 2.2 – Întreprinderi digitale pentru o economie avansată – sectoarele de specializare inteligentă”.

Obiectivul general al acțiunii este promovarea adoptării și utilizării tehnologiilor digitale în afacerile IMM-urilor din Regiunea Centru, pentru a stimula progresul tehnologic și optimizarea proceselor tehnologice.

Solicitanți eligibili:
Societățile sau societățile cooperative care, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, se încadrează în categoria:

 • microîntreprinderilor din mediul urban – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderilor mici din mediul urban și rural – au între 10 și mai puțin de 50 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprinderilor mijlocii din mediul urban și rural – au între 50 și mai puțin de 250 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

Investiții eligibile:

 • Adoptarea tehnologiilor digitale pentru a optimiza gestionarea materiilor prime, producția, calitatea serviciilor, interacțiunea cu clienții și logistica prin sisteme de analiză a datelor, VR/AR, IoT și soluții automatizate personalizate;
 • Dezvoltarea soluțiilor cu inteligență artificială, de la algoritmi simpli (filtre spam, motoare de recomandări, chat bots) la AI complexe (automatizare, text-to-image, chat bots avansați) și tehnologii AI inovative (Theory of Mind AI);
 • Dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii și clienții (ex: e-facturare, sisteme digitalizate de comandă);
 • Instruirea în vederea utilizării instrumentelor digitale achizișionate;

Detalii despre apel:

 • Alocarea financiară a apelului este de 32.014.709 euro.
 • Valoarea eligibilă maximă a finanțării nerambursabile este de 200.000 euro.
 • Ajutorul de minimis este de maxim 90% din valoarea investiție. Contribuția solicitantului la finanțarea investiție va fi de minim 10% din valoarea eligibilă. Valoarea eligibilă reprezintă suma cheltuielilor eligibile incluse în cadrul proiectului.
 • Tipul apelului este unul competitiv cu termen limită de depunere.
 • Perioada de depunere a proiectelor este 15.12.2023 ora 12:00 – 15.07.2024 ora 12:00.

Camera de Comerț si Industrie Brașov, prin Departamentul de Consultantă format dintr-o echipă de specialiști cu o experiență de peste 20 ani, oferă servicii de consultanță și asistență societăților interesate în scopul identificării celei mai potrivite surse de finantare, luând în considerare programele de actualitate și domeniul de interes al clientului.


Persoana de contact:
Attila Szekely | Director Departamentul de Consultanță
E-mail : attila.szekely@ccibv.ro
Telefon 0268 547 084