APEL PROPUNERI: Recuperare COVID-19 – Creștere durabilă în turism – Sprijin pentru IMM-uri

APEL PROPUNERI: Recuperare COVID-19 – Creștere durabilă în turism – Sprijin pentru IMM-uri

APEL PROPUNERI: Recuperare COVID-19 – Creștere durabilă în turism – Sprijin pentru IMM-uri 2560 1032

Camera de Comerţ şi Industrie prin Centrul Enterprise Europe Network Braşov vă face cunoscut un apel de propuneri în cadrul Programului privind Piața Unică (Single Market Programme) – programul UE pentru sprijinirea, consolidarea guvernanței și funcționarea pieței unice.

Titlul apelului: SMP-COSME-2021-TOURSME-COVID-19 Recovery – Sustainable growth in tourism – Support to SMEs

Obiectivul acestui apel este de a ghida redresarea ecosistemului turistic prin acordarea de sprijin organizațiilor și consorțiilor din domeniul turismului, prin stimularea transformării digitale și ecologice a companiilor din turism și în special a IMM-urilor, și prin stimularea inovației, rezilienței, sustenabilității și calității de-a lungul lanțului valoric.

Apelul vizează:

 • să sprijine IMM-urile din turism în dezvoltarea abilităților și capacităților lor în domeniul turismului durabil, creând în același timp strategii sustenabile, în conformitate cu nevoile și prioritățile teritoriale ale acestora;
 • să sprijine consolidarea capacităților și să ofere IMM-urilor asistență tehnică și informații despre lanțul valoric, prin aplicarea cadrelor și instrumentelor europene privind sustenabilitatea (cum ar fi amprenta asupra mediului, EMAS și EU Ecolabel);
 • să dezvolte un cadru de monitorizare (sistem integrat în modelul de afaceri al IMM-urilor care să colecteze și să pună la dispoziție în mod regulat date privind performanța IMM-urilor în materie de sustenabilitate, într-o manieră fezabilă și interoperabilă cu sistemele naționale de statistică;
 • să promoveze soluții inovatoare pentru turismul durabil, care să ofere afacerilor și destinațiilor o rezistență sporită la șocuri și să contribuie la intensificarea conștientizării și responsabilității sociale, economice și de mediu;
 • să construiască mecanisme eficiente pentru schimbul de bune practici și diseminarea instrumentelor transferabile și cunoașterii între IMM-uri, inclusiv la nivel european.

Acțiunile propuse în cadrul acestui apel vizează consolidarea competitivității și sustenabilității IMM-urilor din sectorul turismului, prin îmbunătățirea informațiilor privind mediul și piața și schimbul de bune practici, precum și prin stimularea capacității IMM-urilor din turism prin cooperare transnațională și transfer de cunoaștere.

Sunt vizate următoarele teme:

 • Turismul, în contextul conservării patrimoniului natural și al biodiversității;
 • Dezvoltarea agroturismului, turismului sportiv, turismului rural și ecoturism-ului, cu o atenție deosebită asupra ”slow tourism” pe parcursul tuturor anotimpurilor și având în vedere respectarea autenticității și bunăstării comunităților gazdă;
 • Dezvoltarea și sprijinirea turismului cultural în legătură cu patrimoniul cultural atât material, cât și imaterial.

SOLICITANȚII ELIGIBILIEntități publice sau private cu sediul în statele membre UE sau într-una din țările eligibile ale Programului.

 CONSORȚII ELIGIBILEPentru a fi eligibile, consorțiile trebuie să fie compuse din:

 • min. 5 –  max. 8 parteneri, entități legale din min. 5 –  max. 8 țări eligibile diferite;
 • min. o (1) organizație de sprijin în afaceri;
 • min. o (1) Organizație de Management al Destinației.

Fiecare consorțiu va sprijini direct (inclusiv sprijin financiar) un număr total de 80 de companii din domeniul turismului, din minimum 3 țări eligibile.

BUGETUL PROGRAMULUI ALOCAT: 12.420.000 Euro, care poate creşte cu până la 20%.

BUGETUL PROIECTULUI: între 900.000 – 1.200.000 Euro / proiect

DURATA PROIECTELOR: 25 – 36 luni de la data semnării contractului

ALOCARE FINANCIARĂ: 100% pentru servicii adresate IMM-urilor din sectorul turismului si 90% pentru alte activităţi ale proiectului

TERMEN DEPUNERE APLICAȚII: 2 martie 2022, ora 17:00:00 CET (Bruxelles)

Entitățile interesate să identifice potențiali parteneri pentru constituirea consorțiilor pot accesa https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/interested-org-list/44547599

 Pentru informații suplimentare despre acest apel de proiecte vă rugăm sa accesați GHIDUL https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/smp/wp-call/2021/call-fiche_smp-cosme-2021-toursme_en.pdf

Informaţii suplimentare:

Centrul EEN din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov

Sorina BLEJAN

0268 547 073

sorina.blejan@ccibv.ro