Date economice

Brașov 2022

Performanțele economice

Tendințe actuale în evoluția activității economice din județul Brașov. Repere economice şi sociale regionale și statistică teritorială.

Despre regiune

Oportunități de finanțare nerambursabilă pentru activitățile neagricole din zonele rurale

Economia Regiunii Centru are o structură echilibrată, cu un sector terțiar în rapidă dezvoltare, proces evidențiat atât de contribuția ridicată a serviciilor la formarea produsului intern brut cât și de ponderea populației ocupate în sectorul terțiar.

Dezvoltarea economică a Zonei Metropolitane Braşov depinde de capacitatea de a genera tehnologii şi produse competitive. Din acest punct de vedere, politicile locale de dezvoltare vizează orientarea investiţiilor finanţate prin programele operaţionale către sectoarele unde vor genera maximum de impact, în special în termeni de atragere de investiţii şi dezvoltare economică. Zona Metropolitană Braşov reprezintă un parteneriat pe termen mediu şi lung pentru dezvoltarea municipiului şi a localităţilor ce-l înconjoară.

Considerații economice

Județul Brașov – 2022

De remarcat este faptul că ponderea sectoarelor a ramas aceeași ca și în anul 2021, cu o singură excepție: sectorul Cercetare Dezvoltare și High Tech a crescut în pondere cu 1%, în detrimentul sectorului Comerț și Turism. 73% din totalul agenților economici activează în Servicii și Comerț &Turism și doar 9% activează în domeniul Industrie.

Cifra de afaceri realizată în anul 2022 a fost, în prețuri curente, de 72 miliarde lei (echivalentul a 14,6 miliarde €) cu 17% mai mare decât cea realizată în 2021.
Sectorul de activitate cu cea mai mare progresie în anul 2022 față de anul 2021 este CERCETAREEZVOLTARE ȘI HIGH-TECH, care a înregistrat o cifră de afaceri de 2,3 miliarde lei, în creștere cu 32% față de 2021.

Sectorul care a înregistrat cea mai mare cifră de afaceri în anul 2022, în valoare de 28 miliarde lei și cu o progresie de 15% față de 2021 este sectorul INDUSTRIE, urmat de COMERȚ ȘI TURISM cu
o cifră de afaceri de 24,3 miliarde lei și o progresie de 15% față de anul 2021.
Sectorul CONSTRUCȚII a înregistrat o cifră de afaceri de 4,9  miliarde lei cu o progresie de 28%, sectorul SERVICII a obținut o cifră de afaceri de 11 miliarde lei, în creștere cu 15% față de anul 2021, iar sectorul  AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PESCUIT a realizat o cifră de  afaceri de 1,5 miliarde lei în creștere cu 23%, comparativ cu anul 2021.
Sectorul cu cea mai mare contribuție în realizarea cifrei de afaceri este INDUSTRIA39% din CA, deși în acest sector activează doar 9% din numărul total de agenți economici.

Numărul salariaților este în creștere cu 3% față de anul 2021, însă este departe de nivelul atins înainte de pandemie (147.386 salariați în 2022 versus 153.168 în 2019). Singurele sectoare care au depășit nivelul din 2019 sunt Cercetare-dezvoltare&High Tech și Construcții).

În ceea ce priveste profitul din exploatare în anul 2022, companiile brașovene au realizat un profit din exploatare în valoare totală de 6 miliarde lei, cu o creștere de 19% față de anul 2021.
Cel mai profitabil domeniu de activitate, în anul 2022, este domeniul SERVICII, care a realizat 32% din profitul din exploatare înregistrat de companiile brașovene, urmat de AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PESCUIT un domeniu foarte profitabil, cu o pondere de 30% în profitul total realizat de județ, deși contribuția agriculturii la cifra de afaceri este de doar 2%.

Clasamentul domeniilor principale funcție de productivitate

Productivitatea medie a anului 2022 a înregistrat valoarea de 490 mii lei/salariat, cu 14 % mai mare comparativ cu anul 2021.
Cel mai productiv domeniu de activitate este COMERT ȘI TURISM, cu 697.637 lei/angajat, urmat de INDUSTRIE cu 557.325 lei/angajat, AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PESCUIT cu 534.315 lei/angajat, CERCETARE-DEZVOLTARE ȘI HIGH-TECH cu 428.989 lei/angajat, CONSTRUCȚII cu 332.341 lei/angajat și SERVICII cu 288.610 lei/angajat.

Exportul și importul

Exporturile FOB realizate au fost în valoare de 4.252,6 milioane euro, iar importurile CIF au fost de 4.016,6 milioane euro. Comparativ cu anul 2021 valoarea exporturilor a crescut cu 17,1%, iar valoarea importurilor a crescut cu 14,8%.

S-a înregistrat excedent comercial FOB-CIF în valoare de 236,0 milioane euro, iar în anul 2021 s-a înregistrat excedent comercial în valoare de 131,6 milioane euro.

Ponderea principală în structura pe produse a exporturilor din judeţul Braşov o deţin maşinile, aparatele şi echipamentele electrice; aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (40,4%), mijloacele de transport (24,7%) și metale comune (14,5%).

La import ponderea principală în structura pe produse o deţin maşinile, aparatele şi echipamente electrice; aparatele de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imagini (36,1%), metale comune şi articole din acestea (18,9%), mijloace de transport (8,8%), materialele plastice, cauciucul și articolele din acestea (8,7%).

Structura comerțului internațional pe grupe de produse

La produsele exportate în anul 2022, faţă de anul 2021 s-au înregistrat creşteri:

La produsele exportate în anul 2022, faţă de anul 2021 s-au înregistrat scăderi (la secţiunile din nomenclatorul combinat):

La importuri în anul 2022, faţă de anul 2021 s-au înregistrat creşteri la secţiunile din nomenclatorul combinat:

Structura comerțului internațional pe grupe de produse

Valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri a fost de 3.548,9 milioane euro la expedieri şi 3182,1 milioane euro la introduceri, reprezentând 83,5% din total exporturi şi 79,2% din total importuri.
Comparativ cu aceeaşi perioadă din 2021 valoarea schimburilor intracomunitare de bunuri la expedieri a crescut cu 17,3% iar la introduceri a crescut cu 13,5%.

Principalele ţări partenere ale judeţului Braşov în comerțul exterior sunt:

Volumul exportului Regiunii Centru a fost de 12.861,6 milioane euro în care judeţul Braşov are cea mai mare pondere (33,1%), urmat de Alba (24,8%), Sibiu (24,4%), Mureş (11,2%), Covasna (3,7%), Harghita (2,8%).

Volumul importului Regiunii Centru a fost de 13.838,5 milioane euro în care judeţul Braşov are cea mai mare pondere (29,0%), urmat de Alba (21,3%), Mureş (21,0%), Sibiu (20,8%), Harghita (4,6%) şi Covasna (3,3%).

Judeţul Braşov se situează în clasamentul pe ţară al judeţelor pe locul al 4-lea referitor la volumul exporturilor (realizând 4,6% din exporturile la nivel naţional), după Bucureşti (20,2%), Timiş (9,0%) și Argeş (6,8%).

Referitor la volumul importurilor, judeţul Braşov se situează în clasamentul pe ţară al judeţelor pe locul al 8-lea (realizând 3,2% din importurile la nivel naţional), după Bucureşti (32,2%), Ilfov (9,0%), Timiş (6,5%), Argeş (3,9%), Constan.a (3,7%), Prahova (3,4%) și Cluj (3,3%).