CURS FORMARE

Arhivar

Cursul de arhivar (Cod Nomenclator/COR – 441501) este obligatoriu pe piața muncii, conf. art. 31 din legea Arhivelor Naționale, nr. 16 din 1996, fiecare organizație publică sau privată are obligația conform legislației în vigoare, să își organizeze un compartiment de arhivă, administrat de personal calificat.

Cine poate participa

 • persoanele care doresc o calificare în meseria de Arhivar (Cod Nomenclator/COR – 441501);
 • persoanele care  ocupă funcția de arhivar sau îndeplinesc atribuții pe linie de arhivă la nivelul unei organizații și doresc să-și îmbunătățescă  cunoștințele/să-și perfecționeze pregătirea profesională;
 • persoane care doresc să-și dezvolte competențe în acest sens.

Aspecte studiate

 • redactarea nomenclatorului arhivistic;
 • gestionarea fondului documentar;
 • prelucrarea documentelor;
 • utilizarea informațiilor din documente;
 • conservarea arhivei în depozit;
 • curs foarte bun !!
 • aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi de prevenire a incendiilor.

Durata

120

120 de teorie (40 de teorie și 80 de ore de practică)

16.00 – 20.00

curs teoretic de trei ori pe săptămână

09.00 – 17.00

partea practică de trei ori pe săptămână

Înscriere curs

Documente necesare în original și copie:

 • act de identitate
 • certificat de naștere
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • diplomă de studii

Finalizare curs

Examen de absolvire în prezența comisiei de examinare desemnate de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC).

Certificat obținut

Certificat de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației, recunoscut oficial pe piața muncii, însoțit de un supliment descriptiv menționând competențele dobândite.

Costul programului de formare

800
Lei

 • Tarif standard

720
Lei

 • pentru Membrii CCI Brașov care beneficiază de o reducere de 10%

50
Lei

 • Taxă de examen

* Costul poate fi achitat în trei rate

Informații suplimentare


Manuela Lăcătuș

0268 547 084 int. 135

0268 547 080 int. 135

0728 137 725

Subscribe for free resources and news updates.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.