CURS DE CALIFICARE

Ghid de turism

Meseria de ghid este una dintre cele mai frumoase meserii din lume. Ghidul de turism poate face diferenţa în cadrul unei excursii, în sensul că reprezintă un element foarte important, iar succesul călătoriei nu este garantat doar de locul de cazare sau destinatia vizitată, ci şi de atitudinea şi pregătirea ghidului.

Cine poate participa

Absolvenți ai învățământului obligatoriu.

Aspecte studiate

Comunicarea eficientă cu turiștii  |  Lucrul în echipă  |  Gestionarea reclamațiilor clienților  |  Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă specifice turismului  |  Aplicarea normelor de protecție a mediului în domeniul turismului  |  Competențe digitale specifice activității de ghid  |  Aplicarea noțiunilor de bază despre comportament profesional și psihologia consumatorului specifice domeniului turismului  |  Derularea activităților administrative specifice activității de ghid  |  Derularea activității turistice  |  Derularea programelor opționale  |  Gestionarea fondurilor alocate activității  |  Elaborarea raportului final.

Durata

720

240 ore de teorie şi 480 ore de aplicații practice

16.00 – 20.00

Înscriere curs

Documente necesare în original și copie:

  • act de identitate
  • certificat de naștere
  • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  • diplomă de studii

Finalizare curs

Examen de absolvire în prezența comisiei de examinare desemnate de Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională.

Certificat obținut

Certificat de absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Educației, recunoscut oficial pe piața muncii, însoțit de un supliment descriptiv menționând competențele dobândite.

Costul programului de formare

1800
Lei

  • Tarif standard

1620
Lei

  • pentru Membrii CCI Brașov care beneficiază de o reducere de 10%

50
Lei

  • Taxă de examen

* Costul poate fi achitat în trei rate

Informații suplimentare


Manuela Lăcătuș

0268 547 084 int. 135

0268 547 080 int. 135

0728 137 725

Subscribe for free resources and news updates.

Eroare: Nu am găsit formularul de contact.