Oportunităţile de finanţare disponibile prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 şi prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027

Oportunităţile de finanţare disponibile prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 şi prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027

Oportunităţile de finanţare disponibile prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 şi prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027 1256 942

Organismul Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea CENTRU, în colaborare  cu Camera de Comerț și Industrie Brașov, organizează în data de 18 Mai 2023 o întâlnire cu beneficiarii publici și privați, actuali şi potenţiali, din Regiunea Centru, scopul fiind acela de a prezenta oportunităţile de finanţare disponibile prin Programul Educaţie şi Ocupare 2021-2027 şi prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027.

Întâlnirea de la Camera de Comerț și Industrie Brașov are loc în cadrul unei serii de întâlniri organizate de OIR PECU Centru,  în Regiunea Centru, în  perioada 8-25 mai 2023.

Programul Educaţie şi Ocupare dispune de un buget total de 4,34 miliarde de euro, din care peste 1 miliard este destinat valorificării potenţialului tinerilor pe piaţa muncii. Peste 1 milion de români vor beneficia de măsurile finanţate prin acest program pentru a beneficia de educaţie, formare profesională şi acces pe piaţa muncii.

Programul Incluziune şi Demnitate Socială beneficiază de un buget total de 4,15 miliarde de euro din care cea mai mare alocare revine sprijinului acordat preşcolarilor şi elevilor, mamelor cu nou născuţi şi asigurării alimentelor de bază/mese calde pentru persoanele din grupurile defavorizate (980 milioane euro), peste 800 de milioane de euro pentru centre comunitare integrate şi dezvoltarea serviciilor sociale în mediul rural.

Data:  18 Mai 2023 | Ora:  09.30 | Locația: sediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov


Contact: OIR PECU CENTRU

posdru@oirposdrucentru.ro
0358 401 656