PREGĂTIRI PENTRU CONCESIONAREA SPAŢIILOR DE RETAIL DE LA AEROPORT

PREGĂTIRI PENTRU CONCESIONAREA SPAŢIILOR DE RETAIL DE LA AEROPORT

PREGĂTIRI PENTRU CONCESIONAREA SPAŢIILOR DE RETAIL DE LA AEROPORT 1476 1181

Regia Autonomă Aeroportul Internațional Brașov a început un proces de consultare a pieței pentru concesionarea spațiilor economice din incinta terminalului.

În cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 30.03.2023 s-a aprobat hotărârea privind închirierea prin licitație publica, de către R.A. ”Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, a bunurilor proprietatea publică a Județului Brașov date în administrarea acesteia.
💎Dorinţa Consiliului Județean Brașov, este aceea ca demersurile care urmează să fie realizate, atât cele care ţin de atribuirea spaţiilor din cadrul terminalului, cât şi cele privind angajarea personalului care va asigura funcţionarea Aeroportului, să fie aduse din timp la cunoştinţa tuturor celor interesaţi, să se realizeze într-un mod transparent, corect și obiectiv, cu respectarea criteriilor și cerințelor stabilite de lege.
Sunt luate măsurile necesare, astfel încât orice persoană fizică sau juridică interesată  să participe la aceste proceduri să aibă deplin acces la toate informațiile necesare.
Regia Autonomă „Aeroportul International Brașov-Ghimbav” RA va organiza în perioada următoare o procedură de atribuire a serviciilor de retail din incinta terminalului  în conformitate cu Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și servicii.
💎Procesul de consultare a pieţei a început şi se desfăşoară până marţi, 2 mai 2023, iar operatorii economici sunt aşteptaţi să transmită informațiile supuse consultării la una din adresele de email alexandru.anghel@cjbrasov.ro sau cornelia.zaharie@brasovairport.ro, cu menţiunea „În atenția Compartimentului Achiziţii”, până în data de 24 aprilie.
Rezultatul procesului de consultare a pieței se va publica pe site-urile www.e-licitatie.ro și https://brasovairport.ro/ nu mai târziu de data inițierii procedurii de atribuire.

_________________________________________________________________________________
Informații detaliate:
Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” RA va organiza în perioada următoare o procedură de atribuire a serviciilor de retail din incinta terminalului în conformitate cu Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și servicii.
Procedura de concesiune este aplicabilă serviciilor de tip „food and beverage”, serviciilor de vânzare cu amănuntul de îmbrăcăminte, produse alimentare, țigări şi băuturi, precum şi oricăror altor servicii de vânzare cu amănuntul, inclusiv servicii de vânzare produse cosmetice și parfumuri.
În perspectiva viitoarei concesionări, joi, 6 aprilie, RA „AIBG” a postat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice www.e-licitatie.ro la secţiunea „Anunţuri de consultare a pieţei”, anunţul nr. MC1024279 prin care operatorii economici interesaţi sunt invitaţi să-şi spună punctul de vedere cu privire la următoarele aspecte: nivelul redevenței contractuale; estimarea costurilor investițiilor de efectuat, a costurilor în legătură cu exploatarea serviciilor și a perioadei necesare pentru recuperarea costurilor investițiilor; perioada necesară operatorilor economici pentru pregătirea ofertei după publicarea anunțului de participare privind procedura de atribuire; informațiile necesare operatorilor economici în vederea pregătirii ofertei.
Conducerea RA „AIBG” intenționează ca serviciile de retail din incinta Aeroportului să prezinte un concept comercial și de marketing unitar și comun care să reflecte specificul zonei geografice în care este situat Aeroportul.
Operatorul economic care va fi desemnat câștigătorul procedurii de atribuire va proiecta, dezvolta, construi, finanța, opera și exploata spațiile comerciale din incinta Aeroportului.
Spațiile din interiorul terminalului sunt orientative şi pot suferi rectificări în urma vizitării amplasamentelor, a căror suprafaţă totalizează aproximativ 877,61 mp.
📌 „În urma concesionării serviciilor de retail ne dorim să punem la dispoziția pasagerilor servicii de retail, inclusiv de «food and beverage» de înaltă calitate, vizibile și atractive din punct de vedere comercial, la preţuri atractive şi comparabile cu piețe similare. În acelaşi timp, ne propunem să asigurăm călătorii confortabile și convenabile pentru călători, să creăm spaţii accesibile și prietenoase pentru persoanele cu dizabilități şi să punem în valoare specificul cultural și geografic local printr-un concept comercial și de marketing unitar. Vrem să implementăm conceptul de Smart Airport cu soluții de economisire a energiei electrice şi soluții eco-friendly în ceea ce priveşte reciclarea deșeurilor, ambalaje, mobilier și finisaje ecologice, precum şi un sistem de feedback din partea consumatorilor. Nu în ultimul rând, cum este şi firesc, ne propunem maximizarea veniturilor nonaeronautice ale Aeroportului”, a explicat Alexandru Anghel, directorul general al Regiei Autonome „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav”.
Procesul de consultare a pieţei a început ieri şi se desfăşoară până marţi, 2 mai 2023, iar operatorii economici sunt aşteptaţi să transmită informațiile supuse consultării la una din adresele de email alexandru.anghel@cjbrasov.ro sau cornelia.zaharie@brasovairport.ro, cu menţiunea „În atenția Compartimentului Achiziţii”, până în data de 24 aprilie.
În situația în care, în urma informațiilor transmise de către operatorii economici se va considera necesar, Regia Autonomă „AIBG” va organiza întâlniri la care vor fi invitați să participe toți agenţii economici care au răspuns consultării de piață.
Aceste întâlniri se vor putea realiza în format online sau fizic, fie cu participarea tuturor firmelor care au răspuns consultării de piață, fie, în situația în care este necesar pentru protejarea informațiilor declarate confidențiale de către operatorii economici, cu fiecare în parte.